De er et skrikende behov for flere folk med rørleggerutdanning i framtiden. I mange år framover vil Norge hvert år trenge 500 nye rørleggere. Å utdanne seg som rørlegger gir en sikker og god framtid. Likevel har rørleggeryrket, i likhet med andre yrkesfag, de siste årene hatt en lav status.

Dette prøver lokale rørleggerfirma gjøre noe med, og setter inn tiltak for å styrke statusen til rørleggerfaget. De ønsker å stimulere og inspirere de unge til å satse på et spennende og interessant yrke med gode utviklingsmuligheter, og ikke minst et yrke med en sikker og trygg framtid.

I slutten på januar deltok rørleggerfirmaene Geir Sirnes, Karsten Bjelland og Bjelland VVS, på en fagdag på Åkrehamn Videregående Skole, hvor også elever fra yrkesfagskolene i Ølen og Haugesund var med. Her fortalte representantene fra bedriftene om mange gode grunner til å velge rørleggeryrket som karrierevei.

– Som rørlegger gjør du en viktig innsats for samfunnet. Yrket er varierende og spennende og du er alltid sikret en jobb med god lønn, sier Morten Sollesnes i firma Geir Sirnes. Sollesnes skjønner ikke hvorfor rørleggeryrket har så lav status blant de unge, når mulighetene er så mange, gode og sikre.

– Bransjen har kanskje seg selv å takke. Den har vært for dårlig til å promotere rørleggerfaget og viktigheten av arbeidet vi gjør. Mange ungdommer har kanskje et bilde av at vi kun «staker opp tettet rør», mens yrket i dag også handler om teknologi og design, sier Sollesnes, og fortsetter:

– Vi prøver å fortelle elevene at det finnes enorme utviklingsmuligheter, og at det er et varierende og interessant yrke. Sollesnes har selv 18 års erfaring som rørlegger og ikke stått uten arbeidsoppgaver en eneste dag.

– Selv i nedgangstidene de 2-3 siste årene har det vært etterspørsel etter rørleggere her i distriktet. Et søk på nettet viser at det ved utgangen av januar var flere rørleggerfirma som søkte etter folk. Her lokalt var tallet fem, mens tilsvarende tall for Norge var 96. Og dette er bare de bedriftene som aktivt går ut og søker, tallet er nok mye høyere, tror Sollesnes.

De 50-60 elevene som deltok på fagdagen fikk med seg nyttig informasjon om rørleggeryrket og veien dit. Både Alf Kristian Kvalevåg fra rørleggerfirma Karsten Bjelland, Øystein Bjelland fra Bjelland & Davick og Morten Sollesnes fra rørlegger

Geir Sirnes, tegnet alle et realistisk og framtidsrettet bilde av rørleggeryrket. «Velger du rørleggerfaget, velger du et spennende yrke med en trygg og sikker framtid», var deres budskap.

De tre er mener at det er svært viktig at bransjen selv tar ansvar og initiativ for å rekruttere flere til faget.

– Her i dag traff vi forhåpentligvis noen av morgendagens rørleggere, sa Øystein Bjelland, som også kan fortelle at bransjen, i samarbeid med opplæringskontoret i Rogaland og Åkrehamn Vid. Skole, jobber sammen for å få til et av landets beste opplæringssenter for elever innenfor rørleggerfaget.