Sapio og Instruo blir størst på Haugalandet innenfor sine fagfelt. De vil vokse og ta nye markedsandeler og starter også opp i Stavanger i løpet av kort tid. På bildet ser vi fra venstre: Stian Torp, Sigve Lervik, Reidar Bligaard, Jan Jørgensen og Hans Arne Magnussen.

Den stadig hurtige utviklingen i næringslivet og økende krav til kompetanse, stiller også stadig større krav til opplæring og vid-
ereutdanning. Dette tar Sapio og Instruo nå konsekvensen av og inngår et bredt og sterkt samarbeid. 

Tanken er å gi kundene et enda bedre og bredere opplæringstilbud, samtidig som selskapene vil vokse og ta større markedsandeler. Samarbeidet vil gjøre dem til Haugalandets største i sin bransje.

Sapio og Instruo er begge velrennomerte firma som driver med opplæring og kursing til næringslivet innen HMS, sikkerhet og etterutdanning av yrkessjåfører.

– Vi utfyller hverandre godt, og ser at vi kan dra fordeler av hverandre, særlig kanskje innenfor transportbransjen og videreutdanning for yrkessjåfører. Alle sjåfører innen tungtransport skal ha et 35 ukers kurs hvert femte år. Som i alle andre næringer skjer det også en rivende utvikling her, og det er viktig å holde seg oppdatert, sier daglig leder i Sapio, Jan Jørgensen.

– Men vi kan også sette fokus på forbedringer som skaper varige verdier og kompetanseheving for alle ansatte i en virksomhet, legger han til.

Det er ikke snakk om en sammenslåing av de to bedriftene, men et sterkt og tett samarbeid hvor de skal utnytte hverandres kompetanse og styrker. Og dermed også gi kundene et bedre og bredere kvalitativt tilbud.

– Sammen blir vi sterkere, noe også kundene våre vil dra fordel av. Sapio er veldig gode på HMS og sikkerhet, mens vi har vår beste kompetanse inn mot transportnæringen. Nå blir vi størst på Haugalandet innen våre fagområder, og en total kompetanseleverandør inn mot HMS, sikkerhet og transportnæringen. Det sier Sigve Lervik, som er daglig leder av Instruo. Selskapet holder til i Sandeid, mens Sapio ligger i Aksdal Næringspark.

Samarbeidet vil også gi de to selskapene et mye større geografisk nedslagsfelt, som strekker seg fra Kvinnherad i nord til Odda og Sauda i øst. I løpet av første halvår i 2018 vil de også starte opp i Stavanger.

Et tett samarbeid blir vi sterkere og vil gi kundene våre et bedre opplæringstilbud, mener de to daglige lederne i Sapio og Instruo, Jan Jørgensen (foran) og Sigve Lervik.

Vil vokse
Verken Jørgensen eller Lervik legger skjul på at de ønsker at samarbeidet mellom selskapene skal føre til større vekst, og at de sammen kan ta enda større markedsandeler.

– Både Sapio og Instruo er seriøse opplæringsbedrifter som har lang erfaring i bransjen. Vi vet hva kundene våre trenger og vet hvor skoen trykker. Vi ønsker å bli best, og med dette samarbeidet tar vi et langt skritt på veg dit, sier Jørgensen. Han viser også til at begge selskapene har mange felles kunder.

Mennesket i fokus
98 prosent av alle ulykker i industri og næringsliv skyldes menneskelig svikt. Derfor er det her vi må sette inn støtet – opplæring av menneskene. 

– Vi driver ikke med maskinopplæring, men føreropplæring. I alle etterutdanninger og opplæring er det viktig å tilpasse kursene til det behov hver enkelt bedrift har, og at det er kursdeltakeren som står i sentrum. Du må snakke med en sjåfør som en sjåfør, og hele tiden legge opp relevante kurs som kunden trenger. Det kan vi gjøre enda bedre nå, sier Jørgensen, som gleder seg til samarbeidet mellom de to bedriftene.

– Det gjør vi også. Nå kan vi tilby nye og gamle kunder et enda bedre og bredere sikkerhetsopplæring, og flere spesialtilpassede kurs, slutter Sigve Lervik i Instruo.