DEN NYE SHUTTLE-TANKEREN: Slik ser den nye shuttletankeren som Teekay har utviklet sammen med Wärtsilä-miljøet i Norge.

Da Teekay, verdens største leverandør av skytteltankertjenester, skulle kontrahere fire nye fartøy bygget på et nytt konsept for skytteltankere, oppsøkte rederiet Wärtsilä. 

Det nye konseptet ble deretter utviklet i elektro- og automasjonsmiljøet på Heiane og Wärtsilä Gas Solution i Asker, i nært samarbeid med Teekays avdelingskontor i Stavanger. Konseptet tilbyr et heilt nytt nivå av miljøvennlige og økonomiske løsninger for denne type skip, tuftet på ny og innovativ bruk av teknologi. Tekay har nå bestilt de fire bøyelasterne hos Samsung Heavy Industries (SHI) i Sør-Korea. Skipene vil inneholde et bredt spekter av Wärtsiläs siste teknologiske innovasjoner, som alle er viktige for konseptet sine samlede forbedringer. Kontraktene med Wärtsilä har en samlet verdi på over 110 millioner euro (ca. 1,1 milliarder kroner). Kontraktsforhandlingene ble sluttført tidligere denne måneden.

Det er formidable miljømessige gevinster knyttet til de nye løsningene. De årlige utslippene av CO2-ekvivalenter skal reduseres med mer enn 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle bøyelastere, en miljøgevinst pr skip som tilsvarer utslippene fra 30.000 personbiler pr år.

Det nyutviklede konseptet viser at Wärtsilä har evnen til å gjøre  shipping-næringen grønnere og mer lønnsom gjennom å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Redaksjonen i Jobb&Næring  mener at Wärtsiläs elektro- og automasjonsmiljøet på Heiane kvalifiserer til å bli titulert Månedens Bedrift for denne formidable utviklingsjobben.