PERFEKT MATCH: Først sda hun nei, men etter en samtale med Bjørn M. Apeland og de nye eierne, bestemte Martha Kold Bakkevig seg for å si ja til å overta som CEO i Steinsvik Group AS. Foto: Steinsvik

– Det var slett ikke planen, altså, forsikrer Martha Kold Bakkevig. Det var bare det at mulighetene og potensialet i selskapet er så store at hun simpelthen ikke kunne si nei. 2. januar startet hun i sin nye jobb som CEO i Steinsvik Group AS

Tekst: Olav Kolltveit

– Da Bjørn M. Apeland, gründeren bak teknologieventyret Steinsvik, sammen med de nye eierene, investeringsselskapet Kverva Technology AS, tok kontakt var jeg i utgangspunktet ikke interessert. Jeg hadde mer enn nok spennede oppgaver og klarte meg utmerket. Et møte med Bjørn og representanter fra KVERVA Technology satte imidlertid i gang tankeprosesser og refleksjoner. Teknologibedrift med unik teknologi, vekstorienterte eiere, kundegruppe i rivende utvikling og et potesiale som er så stort at det nesten er vanskelig å fatte. Jeg måtte bare gripe muligheten når den var der. Denne sjangs-

en ville jeg aldri få igen, sier den nye konsernsjefen.

Ser en på bakgrunnen hennes skjønner en etterhvert hvorfor dette var perfekt match. Oppvekst i Haugesund. Kraftig påvirket av sin far Erik, som var en av de virkelige dykkerpionerene på Haugaland-

et. Studier i biologi ved Universitetet i Bergen, for å bli marinbiolog og undervannsfotograf, men gjennom bijobben i NUTEC fikk hun interesse for overlevelse i ekstreme miljøer. Hun endret retning i studiene og det et endte med en Ph.D og forskerstilling ved SINTEF i Trondheim.

I 1998 flyttet hun hjem igjen og ble adm.dir. i forskningsstiftelsen POLYTEC. Oppdragsforskning for selskap som GASSCO og Statoil. Rundt årtusenskiftet gikk hun videre og ble leder i en forskningsbasert IT-bedrift. Selskapet drev utviklig av nye teknologiproduktet som de skulle ta inn i markedet. Her ble interessen for alvor vekket rundt temaet ny teknologi, business og strategi. Inngangen var imidlertid litt anderledes enn den vanlige motorvegen med siviløkonomstudier og så inn i karierestigen.

Teori er ganske praktisk.

– Min bakgrunn er fra forskning og jeg har nok en klart akademisk legning. Jeg startet studier ved Handelshøgskolen BI og måtte ta en del fag der, før jeg kom videre på et doktorgradprogram innen strategi, med professor Torgeir Rege som veileder, forteller Martha. Hun intresserte seg spesielt for spenningsfeltet mellom ny teknologi og business og disputerte i november 2007 på doktorgraden nettopp rundt kommersialisering av ny teknologi. Da var hun allerede startet i stillingen som adm. dir i den lokalt eide  olje og gass- bedriften DeepWell.

– Jeg kunne lite og ingenting om produktene selskapet solgte, men skjønte at selskapet hadde spennende nye løsninger,  ansatte med høy kompetanse og med svært god forståelse for kundenes utfordringer. Jeg hadde imidlertid god peiling på strategi, sier Martha. Kort fortalt ble dette starten på et 10 år langt forhold hvor det i start-en sto strategiutfordringer i kø.

Selskapet spesialiserte seg mot nisjeprodukter innen brønn og boring. De hadde smarte løsninger på vedtatte problemer, blant annet med fremtidig bruk av elektriske vinsjer i brønnene under boring og produksjon, samt overføring av store mengder brønndata direkte til landorganisasjonen. Uprøvde og lite dokumenterte løsninger, liten størrelse på selskapet og uten strategiske allianser eller størrelse som kunne konkurrere om de store kontraktene .

Det ble vedtatt en ny strategi hvor en tok tak i disse utfordringene og hvor de lykkes blant annet med å få Statoil med på å endre deler av sitt ganske rigide kontraktsregime. I 2009 kom den første store Statoilkontrakten inn i mailboksen. Selskapet måtte femdoble kapasiteten, investere rundt 100 millioner kroner og ansette rundt 100 nye medarbeidere.

I 2012 kom investeringsfondet Hitec Vision på banen og kjøpte ut de lokale eierne. I 2016 fornyet Statoil avtalen og fordoblet omfanget i samme slengen. Da hadde selskapet, i likhet med en samlet norsk oljenæring, gjennomgått smertefulle nedbemanninger. Marginene var mindre og fokuset ville fremover bli endret mer i retning optimalisering og trimming av organisasjon og drift. Martha trivdes godt i selskapet, men kom etterhvert til at dette kunne andre bedre enn henne. Hun sa opp stillingen og begynte for seg selv, blant annet med en serie tunge og spennde styreverv i fem børsnoterte selskap. Pluss noen som ikke er notert-ennå.

Potensial og utfordringer

– Noe av min styrke som næringslivsleder ligger nok i at jeg har en grunnleggende forståelse for viktigheten av en gjennomtenkt og fungerende strategi. Jeg har jo for pokker en doktorgrad i emnet, smiler Martha med glimt i øyet. Historien har vist at hun kan kommersialisering av ny teknologi. Fra teori til praksis og med svært godt resultat. Interessen og driven ligger rundt dette spenningsfeltet. Finne mulighet-ene, planlegge og gjennomføre, tenke nytt. Realisere potensialet som er der når en har nye tanker, ideer, løsninger og teknologi som bidrer til at kunder får løst sine utfordringer. I dette bilder skjønner en hvorfor hun ikke klarte å si nei denne gang.

– Steinsvik Gruppen AS leverer løsninger i hovedsak mot oppdrettsnæringen. Over hele verden. Bransjen er utrolig spennede. Nøkkelord som bærekraft, matproduksjon, globalt marked og fortsatt mange uløste utfordringer, spesielt rundt miljøspørsmål og bærekraft, samt stort fokus på økt produksjon, er spennende i seg selv.

– Midt oppi dette har vi banebrytende teknologi og ideer og visjoner, med nærmest svimlende potensial. Eierene har tilbudt meg å få være med på dette og jeg gleder meg virkelig til å få lov til å bygge videre på den fantastiske jobben Bjørn og kollegaene i selskapet  har gjort, slår den nye CEO i Steinsvik Gruppen AS fast. Denne gang i ny bransje, men igjen med hovedfokus på kommersialisering av ny teknologi. Og vekst.