Martin Laurhammer. Foto TEJ

Redaksjonen i Jobb & Næring har valgt å utnevne Lufthavnutbygging AS (LUB) til årets bedrift på Haugalandet. 

Begrunnelsen er den formidable jobben som selskapet har gjort sammen med andre lokale samarbeidspartnere for å få staten med på et annet, alternativt driftskonsept for Haugesund Lufthavn, Karmøy. Det satt tydeligvis langt inne i Avinor, men takket være et omfattende politisk press der Haugaland Vekst IKS og Flyplassutvalget også hadde en sentral rolle, lykkes man å få Storting og Regjering med på modellen.

For å sikre videre lokal innflytelse på driften, har Martin Laurhammer & Co i etterkant alliert seg med Widerøe Ground Handling AS for å delta i anbudsprosessen. Det er søkt om prekvalifisering og innen den 12. februar skal anbudene være innlevert. Hensikten er at ny driver av flyplassen skal være klar innen 1. mai i år. Avinor har signalisert at statsselskapet driver flyplassen fram til ny driver kan overta.

Hele denne prosessen handler om å sikre framtiden til vår regionale flyplass. Uten et tøft lokalt ”trøkk” vil det bli vanskelig å utvikle rutetilbudet på Helganes til også å omfatte flere utenlandske destinasjoner.  Derfor er det mange på Haugalandet og i Sunnhordland som krysser fingrene og håper intenst at LUB og Widerøe får tilslaget.  Vi heier med – og for å understreke hvor viktig vi mener denne innsatsen er, er det naturlig for redaksjonen å kåre Lufthavnutbygging AS til årets bedrift. Vi gratulerer!