Arkitektavdelingen i PDS Protek kan på vegne av grunneierne presentere skisse for utvikling av området på Førland-Saltveit i Haugesund.

Forslaget inkluderer boligbygging, offentlige formål, infrastruktur, lekeplasser og friluftsområder. Forslagstiller har laget en foreløpig kapasitetsvurdering på cirka 300 nye boliger og planområdet er på cirka 1000 mål. Førland-Saltveit området tiltenkes lavhusbebyggelse med store innslag av lys og luft. Nord i planområdet mot Saltveit skole reguleres arealer til parkformål for lek og rekreasjon, heter det i en pressemelding fra selskapet