Wee-gruppen har laget en benk som kan stoppe biler i stor fart.

Flere storbyer har de siste årene blitt utsatt for tragiske terrorangrep der kjøretøy har blitt brukt for å skremme og skade tilfeldige personer. Wee Marines nyhet er bygget for å øke sikkerheten for folk som befinner seg i travle gågater eller parker.
CarTrap er en gatebenk som utover å være et praktisk hvilested eller møteplass utgjør en effektiv stopper for kjøretøy.