ALLE ENGASJERT I INNSPURTEN: Øystein Grønhaug har hatt god hjelp av sønnene sine i den hektiske innspurten på Nordsjø Kontorpark. Til venstre Jørgen rønhaug og til høyre Eirik Grønhaug.

Øystein Grønhaug og partnerne i Base Property AS gleder seg over at første byggetrinn i Nordsjø Kontorpark i disse dager tas i bruk. De er overbevist at konseptet er bra og vil interesse flere kontorbedrifter. Nå tenker de framover til neste byggetrinn.

–Det var dette jeg drømte om, sier Øystein Grønhaug omgitt av arbeidsfolk som legger siste hånd på detaljene i fellesområdet i Nordsjø Kontorpark. Det tok ham sju års hardt arbeid før idéen ble virkelighet. Ambisjonen for prosjektet har vært å skape en rendyrket, moderne kontorpark der det ble tilrettelagt for gode synergier mellom leietakerne.

–Når det første byggetrinnet i disse dager ferdigstilles og tas i bruk, ser jeg at vi nå er i mål. Dette er et vellykket konsept. Både vi og leietakerne er kjempefornøyde, sier Øystein Grønhaug i Grønhaug Eiendom litt over et år etter at spaden ble satt i jorda av det første av fire byggetrinn i kontorparken, tett på det nye hovedvegsystemet ved bygrensen sør i Haugesund.

Moderne og gjennomtenkt

Nå står første bygningskroppen i kontorparken i Kvaløygata 3 ferdig, leietakerne har flyttet inn og alle funksjoner er tatt i bruk. Bygget framstår nøyaktig som markedsført med en moderne arkitektur. Materialbruken er robust, enkel og solid. Innenfor byggets rammer tilbys det tidsriktige og fleksible kontorlokaler, tilpasset til leietakernes behov og ønsker. Interiøret er lyst og moderne, med gjennomført tilpasning til alle brukergruppene i bygget. Her finner vi resepsjon og mingleområder, romslig kantine, møte- og konferansearealer samt treningsrom, fasilitetene som skal fungere som en sosial møteplass for leietakere, kunder og gjester.

Øystein Grønhaug priser seg lykkelig over at han fant en samarbeidspartner som Base Property i Stavanger. Ved siden av finansieringen, har partneren bidratt tungt til konseptutviklingen med delingsøkonomi blant leietakerne samt Base Community og med å skaffe leietakere til kontorparken. Selskapet har også deltatt i prosjektledelsen underveis sammen med Novaform.

Et krevende, men lærerikt løp

Øystein Grønhaug framholder nok en gang at Nordsjø Kontorpark er BREEAM-NOR- klassifisert etter kravene til ”Very Good”-nivået. (Se egen ramme). Initiativet kom opprinnelig fra Atea og Kruse Smith tok over ballen. Det har vært en god erfaring underveis i byggeprosessen. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Nå kan han holde fram at han som byggherre kan dokumentere miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

–Et krevende, men lærerikt løp, men også en utrolig nyttig erfaring, sier han og skryter av samarbeidet med Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder Steffen Sandvik.

4.400 av 12.000

Prislappen for det første av de fire velutstyrte og grønne kontorbyggene er på omkring 80 millioner kroner, finansiert av lokale Grønhaug Eiendom AS og Stavangerbaserte Base Property AS. Dette første bygget i Kvaløygata 3 har en totalflate på 4.400 kvadrat. Går alle planene i boks, vil den planlagte kontorparken bli på til sammen 20.000 kvadrat inkludert parkeringsarealet.

–I den senere tid har vi merket at interessen har begynt å ta seg opp. Dette er nok dels et resultat av at vi har et ferdig produkt å vise til, dels av at markedet for denne type bygg har vist antydninger til bedring, sier Grønhaug. Han regner med oppstart av neste byggetrinn høsten 2018.

–Vi jobber nå med flere spennende leietaker som kan være aktuelle for kontorparken. Vi har ambisjoner om å signere et kritisk antall leietakere i løpet av de kommende måneden, sier han og mener at om han lykkes, vil de bli et ytterligere positivt bidrag i det attraktive næringsmiljøet de er i ferd med å skape.

Fakta: 

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

Et BREEAM-NOR-sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.