Aasta Hansteen – bygget i Asia. Tegning: Statoil

Oljeplattformer som bygges ved asiatiske verft får en 75 prosents høyere sluttregning enn plattformer som bygges i Norge. Det kommer fram i en rapport som Rystad Energy nylig offentliggjorde etter å ha analysert 11 plattformprosjekter der fire gikk til norske verft og syv til verft i Sør-Korea og Singapore. 

Ifølge Rystad Energy var årsaken til at så mange gikk til utenlandske verft at kontraktsprisen var 25 prosent lavere. Etter å ha sjekket hva som faktisk har skjedd etter at oppdragene er gjennomført, viser tallenes tale at 22 prosent av prosjektene utført i Asia hadde kostnadsoverskridelser. 42 prosent av prosjektene fikk et verditap knyttet til forsinkelser og lengre gjennomføringstid og 11 prosent av dem fikk verditap som følge produksjonsavbrudd relatert til kvalitetsproblemer på plattformdekket. Rystad Energy mener å kunne dokumentere at de totale merkostnadene for operatør og samfunn som følge av kostnadsoverskridelser, forsinkelser og lengre gjennomføringstid for asiatiske prosjekter kan estimeres til 70 milliarder kroner.

Kostbar affære

Magnus Kjemphol Lone, en av forfatterne bak rapporten, sier i pressemeldingen som Rystad Energy sendte ut at Asia-eventyret til selskapene som bygger ut oljefelt på norsk sokkel, har blitt dyrt.

– Det har blitt en kostbar affære for oljeselskapene å lære opp asiatiske verft til å levere det som kreves for norsk sokkel, sier Kjemphol Lone i meldingen. For prosjektene utført av norske verft ble sluttprisen 421 kroner per kilo, mens asiatiske verft leverte til 509 kroner per kilo. I tillegg kommer verditapet knyttet til lenger gjennomføringstid, forsinkelser og kvalitetsproblemer etter oppstart. Dette gir ifølge pressemeldingen ytterligere en merkostnad på 223 kroner per kilo plattformdekk. Norske verft brukte 41,7 måneder fra PUD til oppstart mens asiatiske verft brukte 58.4 måneder. Altså var det i snitt 40 prosent lengre gjennomføringstid for asiatiske prosjekter. Dette tilsvarer et nåverditap på 21 milliarder kroner, eller 178 kroner per kg plattformdekk, heter det i meldingen.

Mindre oppetid

Ifølge rapporten fra Rystad tilbød de asiatiske verftene i utgangspunktet bygging til 285 kroner per kilo. Sluttregningen ble 79 prosent over kontraktsverdien. Av dette var 35 kroner knyttet til ekstra oppfølging og 26 kroner til kostnadsoverskridelser, heter det. Det kommer også fram at det etter oppstart har vært flere plattformer med driftsavbrudd som følge av kvalitetsfeil relatert til plattformdekket. Et eksempel på det er Goliat.

– Frem til i dag har de asiatiskbygde plattformene hatt 13 prosent lavere oppetid basert på hendelser av relevans for plattformdekkene. Dette tilsvarer et verditap på 46 kroner per kilo, ifølge Rystad Energy.

Ikke helsvart

Ifølge Rystad Energy er det dog ikke bare bekmørkt med prosjektene fra Asia.

– De to norske operatørene Statoil og AkerBP har langt bedre resultater enn de tre utenlandske operatørene Total, ENI og BG (nå Shell) når det gjelder bygging i Asia, skriver selskapet.

– For Statoil og AkerBP har de samlede overskridelsene vært på 36 prosent for plattformer fra asiatiske verft, mens BG (Shell), Total og ENI har hatt 147 prosent i overskridelser. Tilsvarende var den totale tidsbruken for asiabygde plattformer på henholdsvis 53 måneder og 65 måneder for de to operatørgruppene.

Dersom man inkluderer alle kostnader og verditap som følge av utsatt produksjon er sluttregningen for de asiabygde plattformene til Statoil og AkerBP på minst 510 kroner per kilo, noe som er 21 prosent høyere enn prisen for norskbygde plattformer, skriver Rystad i pressemeldingen.

Ivar Aasen – bygget i Asia. Foto: AkerBP
Goliat – bygget i Asia. Fot o: ENI
Gina Krogh – bygget i Asia. Foto: Statoil