DEN HARDE KJERNEN: En hard kjerne av entusiaster har båret fram AOF Haugaland siden 80-tallet. Her er de fem på takterrassen til AOF i Haugesund sentrum. Fra venstre Mojgan Parviz, Sigmund Fosse, Edel Rosvold, Tone Merete Robberstad og Elisabeth Vågen. Foto: Haakon Nordvik.

Tusenvis av arbeidsfolk og et stort antall arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor har mye å takke Sigmund Fosse og staben hans i AOF Haugaland for. De har i høst markert organisasjonens 40-årsjubileum på en bølge av glede for opp-nådde resultater, solid vekst og bunnsolid økonomi. 

AOF Haugaland er i ferd med å bli et av landets største voksenopplæringsmiljø. Veien dit har langt fra vært enkel, heller ikke i egen nasjonal organisasjon.

–Vi ble blant annet æreskjelt av AOF sentralt mange ganger da vi her i Haugesund la om virksomheten fordi vi måtte tjene penger, sier Sigmund Fosse. Det skjedde etter at den lokale foreningen opplevde en formidabel krise i 1989. De måtte virkelig sale om for å unngå konkurs og sammenbrudd. Måten de gjorde det på i Haugesund, brøt med etablert sedvane i den norske arbeiderbevegelsens tradisjonelle opplysnings- og opplæringsorganisasjon. Derfor ble det mye internt bråk underveis, selv om idégrunnlaget hele tiden lå bunnfast hos arbeidsgjengen i Haugesund. De sto krisen av takket være en formidabel innsats og fordi de var ubøyelige i sitt fokus på hva som krevdes.

En hard kjerne medarbeidere

–Vi måtte velge hva vi skulle satse på. De tøffe takene gjorde oss sterkere, og vi ble mer bevisste på våre primære målgrupper: voksne som mangler utdanning, de som trenger grunnleggende basisferdigheter, og de som trenger videregående kompetanse, sier Fosse. De bygget på AOF’s egen kultur- og menneskesyn og kombinerte denne klare verdiorientering-

en med driv, lidenskap og ikke minst et brennende ønske om å skape de gode læringsøyeblikkene for stadig flere voksne. Samtidig ble det satt et tydelig fokus på inntjening basert på både de faglige og menneskelige kvaliteter som arbeidsgiverne etterspurte. Responsen kom. Skritt for skritt lykkes de med å trekke virksomheten inn på trygg grunn.

– Vi har hatt en hard kjerne av medarbeid-

ere som har stått last og brast med AOF Haugaland gjennom alle år. Alle nye som har begynt hos oss, har fått del i denne kulturen og vært med på å utvikle den videre, sier Fosse. Han konstaterer at AOF Haugaland i dag har vokst seg langt utover kjerneområdet på Haugalandet. I dag snakker vi faktisk om et av de mest solide voksenopplæringsmiljøene i Norge. Det har skjedd mens de fleste tradisjonelle voksenopplæringsorganisasjonene er forvitret og betydelig svekket. Sigmund Fosse og hans stab har hatt en kontinuerlig vekst i den tiden der alt annet i ”bransjen” har gått nedover.

En suksessoppskrift

–Viljen til å se, våge og å gripe nye muligheter er selve grunnlaget for veksten vår, slår han fast overfor Jobb & Næring og fortsetter:

– Vi har sett avdelinger i AOF og andre voksenopplæringsmiljø forsvinne eller slå seg sammen, uten at de har oppnådd de ønskede resultatene. Imens har AOF Haugaland vokst.  Før 1994 var fagopplæringen i stor grad styrt av partene i arbeidslivet, men etter reform 94 ble det en del av det offentlige utdanningssystemet.

–Som følge av reformen kom det opp en rekke nye fag innenfor blant annet service, helse og oppvekst, beskriver Fosse. Siden 1994 har flere tusen haugalendinger tatt teori til fagprøven, ikke minst innenfor helse- og oppvekstfagene. Det neste store skrittet i utviklingen til AOF Haugaland kom etter fagskoleloven i 2003.

–På dette tidspunktet kom vi i posisjon til å levere videreutdanning til kandidater som allerede hadde fagbrev, sier daglig leder Fosse. AOF Haugaland fikk sin første fagskolegodkjenning i 2007, som det første av alle norske studieforbund. Siden har utviklingen gått raskt. I 2009 kom det på plass finansiering for fagskoler innenfor helsefagene, og samarbeidet med kommunene ble tettere og mer systematisk.

–Gjennom faste møter med arbeidsgiverne og fagorganisasjonene har vi fått mer innblikk i de konkrete kompetansebehov-

ene og vi har kunnet skreddersy utdanningstilbudene mer effektivt, forklarer Fosse. Det ble en suksessoppskrift. Siden 2011 har AOF Haugaland doblet omsetningen. Virksomheten spiller en stadig viktigere rolle om kommunene skal klare å tilfredsstille regjeringens og stortingets krav til kvalitet i oppvekst-, omsorgs- og pleietjenestene.

LA OM TIL SUKSESS: Sigmund Fosse leder i dag en virksomhet som er blitt størst på videregående opplæring for voksne på Haugalandet og som også vokser utenfor vår egen region. Her foran virksomhetens hovedsete nord i Haraldsgata. Foto: TEJ

Nådde en milepæl

– I dag er AOF størst på videregående opplæring for voksne på Haugalandet. Vi har voksende aktivitet i sørfylket og vi er ferd med å bli en betydelig fagskole også i Agderfylkene, sier Fosse og er særdeles stolt over at organisasjonen han leder i oktober 2016 fikk

fagområdegodkjenning for fagskoler innen helse- og oppvekstfag fra NOKUT, det nasjonale organet for kvalitet i høyere utdanning. Godkjenningen er en milepæl for AOF Haugaland, som nå kan opprette og endre sine fagskoletilbud innenfor helse- og oppvekstfagene over hele landet – uten å måtte søke hver gang til NOKUT. Kun  tre fagskoler i Norge har hittil fått en slik godkjenning.

– Fagområdegodkjenningen er et resultat av stor innsats av oss over lang tid, sier en stolt Fosse.

Mot mer robuste enheter

Mens AOF Haugaland har markert 40 år i arbeidslivets tjeneste her i regionen, har Stortinget tidligere i år behandlet regjeringens stortingsmelding om fagskoler. Der foreslår man blant annet å gi fagskolestudenter studiepoeng på linje med studenter i annen høyere utdanning. Sigmund Fosse mener dette er et klokt vedtak.

– Fagskolemeldingen introduserer begrepet yrkesfaglig høyere utdanning, og det forteller veldig mye om hvem AOF Haugaland er og hva vi tilbyr, poengterer Fosse. Han ser en tydelig trend for fagskolene framover:

– Vi går mot større og mer robuste

enheter med sterke fagmiljøer, samtidig som symbiosen med arbeidslivet blir mer systematisk. For å stake ut veien videre må vi derfor kjenne vår historie og bruke vår erfaring til å lese signalene og omsette dem i praksis. Vårt formål er ikke å tjene penger, men å spille en rolle innenfor kompetanseutviklingen i samfunnet, sier Fosse.

Han minner om at AOF Haugaland er en ideell organisasjon der ingen tar ut noen form for utbytte, men der enhver krone benyttes aktivt for å gi enda flere arbeidsfolk på Haugalandet de dokumenterte ferdighetene og den kompetansen de trenger for å fikse de kravene som dagens arbeidsgivere stiller. Utfordringene er store. SSBs framskrivinger av bedriftenes kompetansebehov viser at landet vårt vil få en mangel på fagarbeidere, estimert til et underskudd i 2030 på 134 000 fagarbeidere, og at det derfor er behov for å øke utdanningskapasiteten betydelig i årene fremover.

På utpust

Mens politikerne på sentralt hold jobber for å finne rom for en slik satsing, trenger 40-årsjubilanten på Haugalandet en bred anerkjennelse for den formidable jobben som er gjort. Kjenner vi Sigmund Fosse rett, tar han gjerne imot blomster på innpust. På utpust er han helt sikkert mer opptatt av hva han og staben hans kan gjøre for deg de kommende ti årene, enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver. Selv i et jubileumsår er det viktigst å se framover. Det er det som betyr mest. Gjort er gjort og et tilbakelagt stadium for en oppegående 40-åring i dagens arbeidsliv.