GOD KJEMI: –Vi tenker likt og like stort, sier prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property (til venstre) om samarbeidet med Øystein Grønhaug. Foto: TEJ

Prosjektleder Andreas Poulsson i Base Property skryter av samarbeidet mellom Grønhaug Eiendom og selskapet hans. Det har vært god kjemi fra Dag 1. De har utfylt hverandre. – Dessuten tenker vi likt og like stort, sier han idet han og Øystein Grønhaug viser oss omkring i fellesområdet i Nordsjø Kontorpark.

 

Grønhaug måtte over Fjorden for å skaffe seg en samarbeidspartner for å virkeliggjøre kontorpark-konseptet sitt. Samarbeidet har underveis utviklet seg svært positivt og har vært basert på lokalkunnskapen og nettverket til den innfødte og patriotiske haugesunderen. For både Andreas Poulsson og Øystein Grønhaug har det vært viktig å gjennomføre den grønne profilen, med miljøsertifiseringen og hva det innebærer av holdninger, kunnskap og det siste innen teknologi i prosjektgjennomføringen. I tillegg kommer konseptet med delingsøkonomi, at dagens leietakere i næringsbygg legger alle fellesfunksjoner sammen og dermed begrenser egen arealbruk. Det handler både om effektiv drift og troen på at det fort oppstår en egen dynamikk i interaksjonen mellom folk i et større arbeidsmiljø.

Et pilotprosjekt

Poulssen sier til Jobb & Næring at for Base Property har gjennomføringen av det første byggetrinnet i Nordsjø Kontorpark vært såpass lærerik for dem at de har bestemt seg for å bruke konseptet i andre prosjekter de investerer i, blant annet i Kiruna. Satsingen i Haugesund har rett og slett vært et viktig pilotprosjekt for dem.

–Det er få rendyrkede kontorparker, sier han og legger ikke et sekund skjul på at han liker det resultatet som nå er i ferd med å ferdigstilles tett opp mot bygrensa sør i Haugesund. Stikkordene hans er høy tetthet med ansatte, høy aktivitet og stor kundestrøm. Da vil bygg som dette fungere aldeles glimrende.

Ingen sjarmøretappe

Andreas Poulssen sier til oss at Base Property har klare ambisjoner om å fortsette samarbeidet med Grønhaug Eiendom på Haugalandet, i første omgang med å fullføre Nordsjø Kontorpark trinn for trinn.

–Vi har brukt mye tid på at det skal bygges skikkelig, bemerker Øystein Grønhaug og slår for sin del fast at løpet så langt ikke har vært noen sjarmøretappe, men hard jobbing over lang tid. Når utstillingsvinduet nå står klart, håper han at det skal bli enklere å selge inn idéene sine og gjøre det mulig å bygge miljøer der det er gode grensesnitt mellom bedriftene og slik at de kan hente ut merverdier ved å samhandle og bli mer robuste og tøffere i sine markeder.

TREKANTEN: Samspillet mellom Øystein Grønhaug, Andreas Poulsson og arkitekt Jan Ove Bjørheim har skapt et unikt første byggetrinn for Nordsjø Kontorpark. Foto: TEJ

Inspirerte arkitekten

Med oss på omvisningen er også arkitekt Jan Ove Bjørheim, partner i Arkistektkontoret Brekke Helgeland Brekke. Han smyger seg inn i samtalen, takker de to samarbeidspartnerne for en svært inspirerende jobb og ikke minst ha blitt involvert i den konsekvente og inspirerende tenkingen som ligger til grunn for BREEAM-sertifiseringen. Her har det tydeligvis vært utfordringer også for arkitektens ferdigheter og bidrag til gjennomføringen.

Felles for alle tre er at de liker det de ser, det samlede tilbudet i fellesarealene, fargevalgene, belysningen, interiørelementene, møterommenes og aulaens særpreg, det tekniske utstyret, intimiteten i kantina. Helheten. De sender en varm tanke til interiørarkitekt Gudbjørg Simonsen i MAGU. Og de er stolte. Bare så det er sagt.