Jorunn Håvardsholm og andre eksportører var klare i sitt budskap. Skal du selge, må du møte folk!

Digitale verktøy er bra, men ingenting erstatter den menneskelige kontakten. De fire aktørene som deltok på Næringsforeningens «Ten Minutes»-konsept i Garasjebryggeriet onsdag kveld , der eksport var hovedtema,  var skjønt enige om det. Både Helifuel-sjef Jorunn Håvardsholm og Acrylicon-leder Haldor Sørgård viste til eksempler der opparbeidelse av relasjoner til aktører på et tidlig tidspunkt resulterte i kontrakter i neste omgang.
-Det nytter ikke å drive business fra kontoret i Sveio. VI må ut i verden og møte de vi ser som våre fremtidige kunder, sa Jorunn Håvardsholm.

Rundt femti interesserte var møtt fram til arrangementet, som er en del av Nyskapingsuka. Salgs- og markedssjef Simen Nesse Økland i Bremnes Seashore åpnet ballet med å dra en kort historie om eventyret på Bømlo, og den sterke internasjonale veksten. En klar markedsstrategi kombinert med tilstedeværelse og jakt på de beste samarbeidspartnerne er, i følge Økland hovedårsaker til suksessen.

– Og selvfølgelig et supert produkt, sa Økland som stilte med Salma lakseburger tilberedt av kokk Ina Lindvik til alle deltakerne i pausen.

Finn Egil Haraldseide i Baikingu, som betyr «viking» på japansk, fortalte om internasjonaliseringsprosessen i sitt eget selskap, som fra Sør-Afrika og Tyrkia nå ser for seg en ekspansjon til mange andre land. Haraldseide mente vi er for redde for å ta det store spranget her i landet, og at å lykkes internasjonalt også handler om mot.

Leder i Innovasjon Norge i Rogaland, Kari Holmefjord Vervik fortalte hva hun og hennes team kan tilby av støttetjenester til bedrifter som vil ut. En rekke utenlandskontorer kan bistå bedriftene, og her hjemme kan Innovasjon Norge både være en økonomisk bidragsyter og bidra med kunnskap og kompetanse til bedrifter som vil ut i verden.

HN-direktør Egil Severeide sier seg godt fornøyd med arrangementet, og håper dette kan være et virkemiddel til å skape kontakt mellom eksportørene i regionen. – Haugalandet er den nest største eksportregionen målt pr. innbygger her i landet. Det er mange eksportører som sitter på en stor erfaringsbase som vi håper de vil dele med andre, sier HN-direktøren.