Haugesund er i ferd med å få et nytt landemerke ved hovedinnfartsåren til byen. Det såkalte 24/7-bygget er i ferd med å reise seg i full høyde i krysset E134/Spannaveien. Fortsatt vil det gå nærmere et halvt år før det kan åpnes. Eieren regner med at størstedelen av de 6000 kvm kontorflate da vil være bortleid.

Terje Emil Johannessen

John Gilbert Helgeland har gjennom sitt eiendomsselskap JGH Eiendom vært med på eiersiden helt fra prosjekteringen startet, for flere år siden. Fra det siste årsskiftet overtok han hele eierskapet. Den opprinnelige initiativtaker, PDS Protek, er fortsatt med, men nå som betydelig leietaker. Selskapet skal flytte inn i egen etasje i nybyggene som er reist på tomten der Rossabøheimen en gang sto. De to bygningskroppene er på henholdsvis seks og fire etasjer (pluss en inntrukket toppetasje). Under bakkenivå er det i tillegg bygget to parkeringsetasjer på til sammen 2000 kvm.

Forhandler med flere
John Gilbert Helgeland sier til Jobb & Næring at han holder fast i konseptet som PDS Protek opprinnelig lanserte. 24/7-bygget skal kunne være i funksjon døgnet rundt.
–Det har framstått som et bedre og bedre konsept for meg. Når du ser på plasseringen og bygget i seg selv, ruver det i landskapet. Jeg er overbevist om at det blir bygget opp et miljø preget av trivsel og god dynamikk og som vil fungere like godt på kveldstid som på dagtid, sier han og viser til at en rekke leietakere allerede er på plass. PDS Protek er allerede nevnt. GL Prosjektservice AS er også fortsatt med, mens Danske Bank og Evry Norge AS har kommet til underveis. Bygget vil også få en moderne tannklinikk og med stor sannsynlighet også andre helsefunksjoner. John Gilbert Helgeland holder kortene til brystet inntil formalitetene er på plass. Det har øket på med henvendelser og konkrete forespørsler i høst og han er inne i en forhandlingsrunde med en rekke virksomheter som har sans for konseptet. Bygget vil inneholde felles kantine og felles møterom av variabel størrelse.
–Får jeg på plass de som jeg nå forhandler med, vil bygget være fullt utleid, sier han og gir oss samtidig forståelse av at det dreier seg om selskaper med god spredning i sine forretningsområder.

Fiansiering av bygget
-Det mest krevende med å realsiere et så stort byggeprosjekt er ofte finansieringen av bygget. Helgeland er derfor glad for at han har finansielle muskler til å reise bygge uten hjelp fra bank. Dette gjør at han kunne starte byggingen uten ha den nødvendige godkjenningen fra en bank, som ofte stiller krav til at størstedelen av bygget skal være utleid før byggestart. Uten denne friheten er det veldig vanskelig å realisiere et nytt bygg av denne størrelsen, da leietakerne ofte kommer på plass mens en jobber med å realisere bygget.

SER FRAM TIL FERDIGSTILLELSEN: John Gilbert Helgeland er inne i sluttløpet for 24/7-bygget i krysset E134/Spannaveien i Haugesund. Nå som byggene er i ferd med å reise seg i sine fulle høyd- er, starter innredningsarbeidene. Eiendomsinvestoren forhandler nå med en rekke selskaper som er interessert i å flytte inn – ut over de som allerede har sikrer seg plass. Foto: TEJ

Flytter til noe bedre
–Betyr denne interessen at det er en stigende optimisme i byens og regionens næringsliv? Har du noen formening om det?
–Vi kan vel ikke generelt si at vi er helt friskmeldt, men at jeg registrerer en gryende optimisme, det er det ikke tvil om.
–Samtidig som det er en knallhard konkurranse om potensielle leietakere. Det er flere aktører i dette utleiemarkedet innenfor en relativt begrenset geografisk flate i Haugesund Sør og på Karmøys fastlandsside, påpeker vi.
–Kvalitetskravene til arbeidsmiljøene er nok en av hovedgrunnene til at mange virksomheter flytter til bedre fasiliteter. Mange trenger mer plass og mer moderne rammer omkring aktivitetene sine. Det øker trivselen blant de ansatte og forbedrer omdømmet, svarer Helgeland og peker dessuten på at prisforskjellen mellom å drive i eldre bygg kontra nye bygg heller ikke er så stor. For enkelte av leietakerne som flytter inn i 24/7-bygget er det nesten snakk om å gå ned i husleie.
–Dessuten får de her mer kompakte og mer effektive lokaler som ligger veldig godt strategisk til, legger han til.

Tilbud til små virksomheter
-En egen etasje er avsatt til enkeltkontorer for mindre virksomheter?
–Ja, og med gunstige leiebetingelser. Her kan enkeltmannsforetak leie seg inn for helt ned til tre tusen kroner i måneden. Her er med andre ord også gode muligheter for gründere og nyetablerere som har lyst å tilhøre et større, pulserende miljø.
–Kan vi si at dette blir ”Velkommen-til-Haugesund-bygget”?
–Det er vel å trekke det for langt, men at det innebærer en annen og mer flottere atkomst til byen enn hva som var tilfellet med Rossabøheimen de siste 10-15 årene, er det ikke tvil om. Jeg er glad for å bidra til å forbedre inntrykket folk får som kommer hit landeveien. Det blir et staselig bygg. Jeg er fornøyd med arkitekturen, sier han før han i neste åndedrag trekker fram byggeledelsen til Nordbø og Seglem. Han er særdeles fornøyd også med den jobben de gjør på hans vegne.
Med mange eksisterende bygg og nærmere 10 nye byggeprosjekter i porteføljen forstår vi godt at John Gilbert Helgeland er avhengig av dyktige, profesjonelle samarbeidspartnere omkring seg. Her er det tydeligvis mye som skjer på én gang for tiden.

SLIK SKAL DET BLI: Datategning av 24/7-bygget, sett sørfra. Tegning: PDS Protek AS.