Resultatene fra installasjonene for rensing av ballastvann på skipene til Knutsen-rederiet har inspirert innovatørene i Knutsen Technology til å bygge videre på den patenterte teknologien i nye bransjer. Nå viser teknologien at den fungerer utmerket for deler av oppdrettsbransjen. Det ble en merkedag for Per Lothe, rederiets pådriver nummer én. 

Tekst: Terje Emil Johannessen

I sommer installerte Knutsen Technology i samarbeid med Level Solutions et pilotanlegg for rensing av sjøvann på Bremnes Seashore sitt nye settefiskanlegg i Trovåg. Målet er å produsere sykdomsfri fisk. Resultatene er mer enn lovende.
–Etter fem ukers drift er jeg imponert over hvor effektivt renseanlegget er, sa Øyvind Haraldseid, driftsleder ved Bremnes Seashore sitt settefiskanlegg i Trovåg i en pressemelding som ble sendt ut tidligere i høst. Han slo fast at det å ha et bakterie- og virusfritt vann gir store muligheter for å få til en sykdomsfri produksjon. Denne uttalelsen var skjønn musikk i øret til Per Lothe, Knutsen-rederiets innovatør nummer én gjennom mange slitsomme år.
Tilpasningen av den såkalte KBAL-teknologien til oppdrettsnæringen åpner nye dører for dette vesle forsknings- og utviklingsmiljøet som Knutsen rederiet har etablert  i Haugesund. Grundige tester og studier dokumenterer at om UV-behandlingen av sjøvann kombineres med KBAL’s vakuum-behandling, gir det resultater. Sammenlignet med andre metoder for rensing av sjøvann, skiller KBAL seg også ut ved at det består av få mekaniske deler, er robust i oppbygging, noe som reduserer behovet for tilsyn og vedlikehold – og dermed også driftskostnadene.

Fungerte så å si perfekt

Per Lothe har jobbet iherdig for å få anvende ballastvann-teknologien sin på andre områder. Virker den på ballastvann, må den jo kunne få en bredere anvendelse, var utgangspunktet hans. Etter å ha forberedt seg i nærmere et år på å velge seg et fokus på oppdrettsbransjen, startet Lothe & Co derfor opp med å sende ut noen følere blant annet til Mattilsynet som bekreftet at oppdrettsbransjen burde være aktuell.
–Vi fulgte dette opp videre og fikk rask respons hos Bremnes Seashore, som er en stor aktør innen oppdrett. I første omgang gikk diskusjonen på hvordan selskapet best kunne bruke vår metode til å drepe lakselus. Etter mye om og men bestemte Bømlo-selskapet seg for først og fremst å bruke rensemetoden i full skala på sjøvann som skal inn i deres nye settefiskanlegg på land. Innovasjon Norge fulgte opp med å gi oss finansiell støtte til å bygge det første pilotprosjektet. Det ble bygget i sommer gjennom bruk av Level Solution som også er en del av Knutsen systemet. Anlegget fungerte så å si perfekt, slår Lothe fast og må berømme Bremnes Seashore for det gode samarbeidet som har ført til at denne teknologien nå har blitt tatt i bruk innen denne næringen.

Økt sikkerhet

–Vi tar vann fra ca 80 meters dyp og renser det skikkelig før det går inn i settefiskanlegget. Behandlingen fjerner effektivt de aller fleste virus og bakterier. Med vårt patent blir risikoen for at det skal komme inn uønskede organismer mye, mye mindre. Opplegget krever dessuten mye mindre energi og vedlikehold enn de store filtersystemene. Rensingen blir dermed mye mer kostnadseffektiv og sikker for operatøren.

Konservativ bransje

Lothe ønsker nå å bruke dette pilotprosjektet som et springbrett inn i markedet.
–Og hvordan ser dette markedet ut? Dørene står vel åpne for dere?
–Nei, det gjør de dessverre ikke enda. Interessen er der, men de fleste vil nok helst ha det nesten gratis fordi de ser nok ikke alt arbeid og hvilke ressurser som er lagt ned for at vi er der vi er i dag. Det må vi få noe igjen for.
–Det høres utrolig ut med de store utfordringene bransjen i dag sliter med?
– Det tar det tid å bli kjent innen næringen. Bedriftene blir sikkert daglig presentert løsninger som de må ta stilling til. Her er det masse å henge fingrene i; det er helt sikkert, sier Lothe og legger til at de også fikk anledning til å utprøve teknologien på dreping av lakselus gjennom et lite testanlegg på et av avlusingsskipet Bremnes Seashore bruker. Det viste seg på nytt at systemet fungerte utmerket også for å drepe disse plageåndene.

PILOTEN FUNGERTE! Disse to bildene er av pilotanlegget som Knutsen Technology og Level Solutions bygget hos Bremnes Seashore og som fungerte etter intensjonen. Foto: Knutsen Technology.

Høyskolen med på laget

–Hvor vil dere være om fem år i utviklingen av denne del av forretningen deres?
–Da har vi kommet inn i mange anlegg og innen mange flere anvendelsesområder. Oppdrettsbransjen har utfordringer med stor smittefare og det å ha rent vann i landbaserte anlegg er helt nødvendig for å unngå risikoen for smittespredning. Dagens konvensjonelle løsninger er ikke gode nok. Vi kan spille en stor rolle med vår teknologi på mange områder innen denne næringen.
–Trenger dere andre samarbeidspartnere i regionen for å få tilstrekkelig løftekraft?
–Høyskolen vår er for lengst involvert i prosessen og vi har også alliert oss med Level Solution for å kunne tilby denne teknologien til næringen. Vi er dessuten ute og snakker med mange aktører. Men det er en tøff bransje å komme inn i. Men vi har et godt budskap, en utprøvd annerledes teknologi, kan dokumentere resultater og da må det vel gå vår vei etter hvert, sier en forhåpningsfull Per Lothe til Jobb & Næring. Vi krysser fingrene for denne seige sivilingeniøren som underveis i dette lange løpet har blitt en dyktig, selvlært marinbiolog.