Han scoret høyest

Byggarena 2017 fikk solid score av deltakerne. Denne karen fikk høyest karakter av alle

Odd Sevland, HMS-motivator fra Sørlandet med kone fra Haugesund og slekt på Karmøy, åpnet ballet, og holdt et forrykende morsomt og informativt foredrag om sikkerhetskultur. Han fikk 5.3 av 6 mulige fra deltakerne på årets store happening for byggebransjen i regionen.
Vel 200 deltok på Byggarena 27. oktober i Scandic Maritim, og knapt halvparten av dem har svart på evalueringsskjemaet. En annen med aner fra regionen, nærmere bestemt Etne, nyslått Husbanksjef Osmund Kaldheim, fikk også god score og havnet på 4.9.
På spørsmålet om totalinntrykket av dagen gir deltakerne en score på 4.7 og 93 prosent av deltakerne sier de vil komme igjen neste år.

– Stol aldri på flaksen, sa HMS-motivator Odd Sevland med adresse til bygg- og anleggsbransjen på Haugalandet. (Fotos: Grethe Nygård)
Husbank-sjefen fra Etne, Osmund Kaldheim, kalte Haugalandet «Husbank-land» på grunn av høy andel husbankhus

 

Tysvær og Karmøy er best

Haugesund scorer dårligst når byggebransjen skal si sin mening om servicen i Haugalands-kommunene.

Vel 50 bedrifter har svart på Næringsforeningens undersøkelse til medlemsbedriftene i bygg- og anleggsbransjen. Den er ingen vitenskapelig analyse, men gir en pekepinn på oppfatningen til bedriftene der ute.
Undersøkelsen retter seg særlig mot bedrifter som tar oppdrag i flere kommuner.
Karmøy og Tysvær scorer høyest på spørsmålet om hvilken kommune «som har den beste responstid i forhold til dine behov». De samme kommunene vinner også kampen om «mest relevant/best service i forhold til dine behov».
Haugesund scorer lavt på begge spørsmål, men er best på spørsmålet om «Hvilken kommune ville du valgt å gjøre en eiendomsinvestering i når det gjelder bolig?»
Her kommer Tysvær på andre plass, mens Karmøy scorer betydelig lavere.
Karmøy tar derimot igjen på siste spørsmål: «Hvilken kommune ville du i dag valgt å gjøre en eiendomsinvestering i når det gjelder næring/forretning?»
Her vinner Karmøy tett fulgt av Tysvær, mens Haugesund ruller inn til tredje plass.
Undersøkelsen ble lagt fram og kommentert av eiendomsmegler Jan Audun Lutro og arkitekt Thomas Brekke på Byggarena. En tilsvarende undersøkelse blir gjennomført neste år også.

 

Jan Audun Lutro og Thomas Brekke diskuterte resultatene av undersøkelens som HNs medlemmer har svart på om kommunenes servicenivå.

 

En av fire med minus

En av fire med minustall Hagland Finans har sett på økonomien i 1740 Haugalands-bedrifter. Visste du at vi har bedre driftsmargin enn landsgjennomsnittet?

I rapporten som er utarbeidet av den nye lederen i Hagland Finans, Jostein Aksdal, er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær og Vindafjord.
Analysen er basert på offentlige regnskapstall for 2015 og 2016. Rapporten har som formål å gi et innblikk i hvordan det gikk med næringslivet i regionen i 2015 og 2016. I 2016 hadde en av fire bedrifter (26 pst.) underskudd i på driften, mot 23 prosent året før . Også den gjennomsnittlige driftsmarginen viser en nedgang fra 2015 til 2016.
I 2016 var gjennomsnittlig driftsmargin på 8,9 prosent, en nedgang fra 11,6 prosent i 2015.
Selv om tallene viser en nedgang, er de fortsatt noe høyere for bedriftene i regionen sammenlignet med landsgjennomsnittet som var på 7,1 prosent i 2016 og 7,4 prosent i 2015
Nærmere halvparten av selskapene i regionen har en egenkapitalandel på over 30 prosent som på generelt grunnlag kan sies å være solid. I overkant av 10 prosent av selskapene hadde en negativ egenkapital i 2016.
Nærmere 30 prosent av selskapene har en svak likviditet (0-1) målt ved likviditetsgraden, mens en like stor andel har en meget god likviditet (> 2). Ved vurdering av tallene er det viktig å se utviklingen over flere år.
Bransjeoversikten  viser at regionen er dominert av bedrifter innenfor varehandel (22 prosent), bygge- og anleggsvirksomhet (17 prosent) og omsetning/drift av eiendom (14 prosent).

En av fire gikk i minus, men soliditeten i halvparten av selskapene i regionen er godt over snittet, viser tall Jostein Aksdal legger fram. Her fra ent foredrag under Byggarena.