Kiwa Teknologisk Institutt har flere rådgivere med lang og bred erfaring innenfor fagområdet brannsikkerhet. Fire av dem finner du i avdelingen på Karmøy. De har spesielt mye å gjøre når det gjelder forebygging og håndtering av tunnelbranner. 

44 prosent av alle tunnelbranner i Norge skjer i fire prosent av tunnelene. Der er tunneler som har ett løp, som er undersjøiske og som har stor stigning. De fleste av dem ligger på Vestlandet. Her er risikoen for ulykker med store skader størst, ikke minst fordi det ikke finnes rømmingsmuligheter i parallell-løp.

Sjekker om alt fungerer
I forbindelse med oppgraderinger av tunneler, som blant nylig har skjedd i Rennfast- tunnelene, kjører Kiwa tester og øvelser for å sjekke om alle tekniske installasjoner virker som forutsatt. Det skjer ved at de lager til dels store branner nede i tunnelene, branner som er oppe i 18 millioner watt. Fagansvarlig for Brann, Energi og Sikkerhet på Kiwa Teknologisk Institutt på Karmøy, Per Arne Lindvik, illustrerer størrelsen på øvelsesbrannene slik: En vanlig bil som brenner, skaper ca fem millioner watt. Brenner en tom trekkvogn til en semitrailer, dreier det seg om 25 Mw. Begynner den å brenne fullt lastet, kan den utløse omkring 200 Mw. En brennende tankbil med bensin kan fort komme opp i 600 Mw.
–Det er viftene i tunnelene som vi tester ut. De er dimensjonert for å takle en brann opp til en viss størrelse, for eksempel 20 eller 50 Mw, sier Per Arne Lindvik. I forrige uke deltok han på en samling av fagfolk som skal foreta en ny ROS-analyse etter de nylige oppgraderingene i Rennfast. KIWA har gjennomført to tester i Mastrafjordtunnelen etter oppgraderingen. Snart kommer turen til Byfjordtunnelen.

Ti i året
Før åpningen av Karmøytunnelen, arrangerte instituttet tre branner der nede. I løpet av et år dreier det seg om et snitt på ti arrangerte og regisserte branner over hele landet. Om kort tid skal han møte alle beredskapsetatene i Mandal-området, ha en gjennomgang av alle relevante planer og først kjøre en fingert skrivebordøvelse der alle etatene er inne for å jobbe med sine ansvarsområder i ulike scenarier. På nattestid testes beredskapen ut i praksis.

Pålagte øvelser
Lindvik og hans brannvernkolleger rundt om i landet har et bredt utsyn av utfordringer.
I Norge har vi i overkant av 1100 tunneler og 50-60 tunneler som til enhver tid er under utbygging eller bygging. Det er 1150 vegkilometer som går i hovedløpene til tunnelene.
Alle særskilte brannobjekt skal ha tilsyn av brannvesenet i den enkelte kommune/region. Alle tunneler over fem hundre meter er definert som slike objekt. Da skal det også kjøres øvelser. Her bistår Lindvik og hans team på fire personer Vegvesenet.

Ettertraktet partner
Kiwa Teknologisk Institutt inngår i den nye klyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster som har hovedsete i Stavanger og som teller over hundre foretak. I disse dager kommer hele klyngeledelsen til Karmøy for å sette seg inn i brannsikkerhetsarbeidet til Kiwa Teknologisk Institutt på Flyplassveien.
–Vi har samlet data og kunnskap over lang tid og er en ettertraktet samarbeidspartner for mange, bemerker gruppeleder Energi og Sikkerhet, Synnøve Løberg.

Stort fagmiljø
Kunnskapen til KIWA på Karmøy om tunnelsikkerhet er etterspurt også internasjonalt, ikke minst i deres eget konsern. KIWA er en stor aktør og fagansvarlig Lindvik er en del av konsernets ”masterclass” som utveksler kunnskap og erfaring. Selskapet har 4500 ansatte i 35 land. Hovedsetet er i Nederland.
–Denne faglige tilkoblingen har vært meget nyttig for oss, sier Løberg. Hun legger til at oppdragene instituttet får på dette fagfeltet dekker alt fra utarbeiding av brannkonsepter og analyser til prosjektering av automatiske slokkeanlegg og uavhengig kontroll av konsept, prosjektering og utførelse.

Fakta:

Kiwa TI har dype røtter i norsk industri. Selskapets lange historie strekker seg tilbake til Statens Teknologiske Institutt (STI), som ble stiftet i 1917. STI ble privatisert i 1988.
En annen viktig del av selskapets aktivitet stammer fra laboratorievirksomheten til Kongsberg Våpenfabrikk.
På veien har foretakt gjort flere oppkjøp for å befeste posisjonen som en ledende nasjonal aktør i TIC-bransjen (Testing, Inspeksjon og Sertifisering).
Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa. Dermed ble også Karmøy-miljøet integrert i konsernet. I Norge er det foruten Karmøy avdelinger i Oslo, Kongsberg, Bergen/Ågotnes, Stavanger og Trondheim.