Det går bedre i næringslivet på Vestlandet. Men konserndirektøren i SPV er bekymret for at veksten kommer i «feil» bransje.

Ser vi på investeringer og vekst i antall arbeidsplasser kommer den i oljerelatert virksomhet. Men oljevirksomheten vil aldri bli den «primærmotoren» som den har vært tidligere. Vi trenger investeringer og nye arbeidsplasser i andre næringer, men så langt lar de vente på seg, sa konserndirektør i bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik under presentasjon av Vestlandsindeksen nylig.
Indeksen er et forventningsbarometer fra over 700 bedrifter på Vestlandet, og ble lagt fram i et fellesmøte mellom SPV og Næringsforeningen på Scandic Maritim.
Indeksen viser samme trend som en del andre konjunkturbarometre som er lagt fram den siste tiden; det går bedre for bedriftene, bunnen er nådd, og optimismen økende.
Men SPV-direktøren gjorde et poeng av at investeringsviljen i det oljeuavhengige næringslivet er lav, all den tid disse bedriftene vil bety stadig mer for vekst og sysselsetting på Vestlandet i årene som kommer.
-Det er bra at olje og gass er på vei opp igjen, men vi trenger investeringer i andre næringer også, sa Janbu Fresvik. HN-direktør Egil Severeide ledet møtet, og minnet om hvilken stor betydning de store infrastrukturprosjektene som nå er på trappene vil bety for regionen vår.
-Rogfast startes opp i høst, og i løpet av de neste ti årene vil både Hordfast og E 134 bli bygget ut. Mellom Bergen og Stavanger vil det ta to timer og femten minutter å kjøre, og det skaper et nytt bo-og arbeidsmarkedet på sørvestlandet der Haugalandet ligger i sentrum, sa Severeide.
Janbu Fresvik repliserte at Vestlandsindeksen bekrefter hvor mye infrastruktur har å si for bedriftene.
-Samferdsel er det området bedriftene setter høyest når de vurderer hva som kan skape ny vekst på Vestlandet, sa konserndirektøren.