Hørt om Wee-Gruppen?
Ikke det. Da har du heller aldri kjørt forbi Frakkagjerd. Der ligger regionens største landhandel.

Tekst: Egil Severeide
Roger Wee (t.v) som styrer transport og utleie og Åge som bestyrer marine-delen i selskapet i godt humør ved selskapets store lokaliteter på Frakkagjerd.

Ja, den litt historiske betegnelsen, hentet fra landsbygda i fordums dager, der alle tenkelige varer var trødd inn i en liten butikk, kan passe godt på familien Wees virksomhet i hjertet av Tysvær. Her, på det store industriområdet på nordsiden av E 134, er det Wee som regjerer. Her har de bygget nytt, kjøpt gammelt og pusset opp eksisterende bygningsmasse for atskillige millioner.

Og her ligger et bilmuseum- selve manifesteringen av «klanleder» Rolfs affeksjon for antikvariske firhjulinger.
Neste år kan han feire sitt 60 års jubileum. Så lenge siden er det at han startet sin transportvirksomhet på Haugalandet. En virksomhet som tok av da Kårstø-anlegget ble bygget tidlig på 80-tallet, og som eskalerte med Mongstad-utbyggingen.
Fortsatt har han et vaktsomt øye med bedriften(e), men det er etterkommerne som nå kjører løpet. Og som på forunderlig vis har fått den lille transportbedriften til å vokse både i tall og omfang.
I dag omfatter landhandelen på Frakkagjerd alt fra import og salg av gravemaskiner på nett, av anleggs- og  landbruks maskiner og tilhørende utstyr , flytebrygger, produkter til privatmarkedet, transport-tjenester, utleie av kranbiler, lifter , trucker- you name it!

Seks selgere har hvert sitt kjerneområde, og sørger for å forsyne, ikke bare Haugalandet, men hele landet med etterspurt utstyr til en rekke forskjellige formål.
Rolf Wee Transport er fortsatt hovedselskapet i gruppen, men driften er delt i tre hovedsegmenter.
Marine, som Åge bestyrer, transport og utleie, som er Rogers domene, og trading, som Rune står bak.
Til sammen sysselsetter gruppen vel 40 medarbeidere og selger samlet for godt over 100 millioner i året.
Ut fra regnskapstallene for 2016 er både likviditet, lønnsomhet og egenkapital betryggende.

Wee var først ute her i landet til å selge gravemaskiner på nett. På auksjoner i utlandet plukket Åge og Rune den ene maskinen etter den andre til gode priser og solgte dem på nett med fin fortjeneste. Risikofylt ja, for dette er ikke en vare man umiddelbart kjøper uten å ha prøvekjørt eller tatt en titt. Men grensen ble sprengt, og nå er netthandel av tunge industrivarer blitt en del av hverdagen.

De store kjøpene øker behovet for lagerplass, og Wee har kjøpt og bygget nytt i rivende tempo.
I det nye bygget wee.no er hyllene breddfulle av små og store produkter, som blir rekvirert av kunder, satt på trailere og kjørt ut til gårder og havner over hele landet.

En solid dose pågangsmot parret med stayerevne og forretningsteft påstås å være noen av forklaringene på Wee-imperiets vekst.
Det jobbes dag og natt, og det kan gå hett for seg når forretninger diskuteres i familiesammenheng.
Men diversifiseringen av selskapene har gjort at aktørene har fått hvert sitt forretningsområdene. Det gjør det lettere å manøvrere skuta.