– Vi lander i år på en omsetning på omkring 800 millioner kroner og sikter mot å passere milliarden når utvidelsen har funnet sted. Senterleder Dag Einar Solberg på Oasen storsenter feirer denne høsten 40-årsjubileum med klare vekstambisjoner. Mens gravemaskinene durer omkring ham.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Senterleder Dag Einar Solberg på Oasen storsenter feiret sammen med sine 70 butikker senterets 40-årsjubileum i forrige uke. Jobb & Næring ba ham om å trekke fram de viktigste avgjørende milepælene underveis i disse fire tiårene.
–Måten Birger Netland jobbet på for å få etablert og utviklet Oasen gjennom flere etapper de første ti årene var grunnleggende viktig. Han møtte mye motstand, men han hadde en bemerkelsesverdig stayer- og gjennomføringsevne. Han la grunnlaget for at vi er der vi er i dag, svarer Solberg og trekker dernest fram spranget som skjedde da Olav Thon Eiendomsselskap ASA kjøpte senteret i 1998.
–Å få en slik eier var også avgjørende. Olav Thon-gruppen kunne tilføre kapital og dermed skape videre utvikling. Dessuten har selskapet gode forbindelser til alle de store detaljhandels-aktørene, noe som gjorde at vi kunne komme i betraktning hos kjeder som ellers bare hadde sett forbi oss.
Også Vinmonopol-etableringen i 2015 var viktig for storsenteret på Norheim. Det nye polet har virkelig påvirket handelsmønsteret til Oasens fordel i form av økt kundetilstrømming.
Av andre grep på senteret som han er særlig fornøyd med å ha tatt, var ombyggingen av underetasjen som nylig er gjennomført.
–Det har blitt en suksess på alle måter. Vi har fått kanskje den flotteste handlegata på Haugalandet. Både butikkene og kundene gir oss meget gode tilbakemeldinger.

Lært mye om butikkdrift
Selv har han jobbet som senterleder i en tiårsperiode. Han kom fra eiendomsbransjen og kastet seg ut i en ny hverdag med andre markedsutfordringer.
–Når jeg så langt i livet har byttet jobb, har jeg faktisk alltid byttet bransje. Det har skjedd litt tilfeldig, men likevel vært bevisst fordi det alltid har vært uaktuelt for meg å gå til en konkurrent i samme bransje. På den annen side har jeg i så lang tid jobbet med markedsføring og ledelse at jeg kan si at åtti prosent er de samme mekanismene uavhengig av bransje. Det handler om kundetilfredshet, det handler om struktur og organisering. De siste tjue prosentene er mer spesifikt for bransjen. Jeg har med andre ord måttet lære meg mye om butikkdrift og detaljhandel. Jeg har lært mye av de som er gode.

To viktige grep
–Og dere feirer jubileum mens anleggsmaskinene jobber på utsiden. Senteret skal utvikle seg videre fram mot 50-årsfeiringen?
–Det tas nå to viktige grep. I nybygget vil dagens Meny-butikk flytte inn på grunnplanen og etablere en stor, moderne flaggskipsbutikk for kjeden sin. Der skal de vise fram hva Meny virkelig kan tilby når kjeden får tilstrekkelig areal og rett beliggenhet. Et halvår seinere flytter XXL inn fra Raglamyr. De får en butikk på nesten 4000 kvadrat i annen etasje på nybygget, men også med lokaler i deler av dagens Menybutikk. Etasjene i nybygget skal knyttes sammen med rulletrapper. I tillegg vil nybygget inneholde et par småbutikker. Vi får også noe ledig areal i lokalene til dagens Meny. Jeg er meget fornøyd med at XXL kommer hit. Kjeden er en tung, seriøs og viktig aktør som vil bli en flott tilvekst til storsenteret og som vil dra kunder fra hele Haugalandet, sier Solberg og mener at tilveksten vil posisjonere Oasen for framtiden på en sterk måte, sier han og legger til at en av hovedhensiktene med de arbeidene som nå pågår var å rydde opp i vanskelige trafikkforhold og å få en mer enhetlig fasade mot vest. I nybyggets kjeller vil det bli åtti parkeringsplasser.

Ingenting annet i hånden
–Innenfor eksisterende bygningsmasse er det fortsatt et stort potensial for å gjøre noe mer i høyden?
–Vi har ingen planer om det. De seinere årene har vi vært fullt ut konsentrert om den utvidelsen som nå skjer. Vi tenker vel at i overskuelig framtid har vi dekket opp det som er realistisk å få til når det gjelder handel, svarer senterleder Solberg. Når det gjelder innfasing av flere servicefunksjoner enn de som finnes i dagens storsenter, har ledelsen et våkent øye for slike muligheter, men ingenting i hånden.

Aldri dårligere enn nummer sju
–Og Thon-gruppen er fornøyd med jobben dere gjør?
–Ja, jeg har inntrykk av det. Vi driver senteret bra vil jeg våge å si. I de årlige kunde- og leietakerundersøkelsene Thon gjennomfører i over 100 kjøpesentre, har vi i de sju årene slike undersøkelser er gjennomført, aldri vært dårligere enn nummer sju på rangeringen. Det tilsier at begge gruppene opplever at senteret er bra. Vi ligger stabilt godt an og det er viktig for oss fordi det sier noe om framtiden. Vi har betydelig tillit i systemet.

Fest for alle
Per i dag er det mellom 500 og 600 personer som jobber på senteret. Dag Einar Solberg gleder seg til den festen alle er invitert til i Maritim Hall i kveld, lørdag den 21. oktober.
–Da skal vi virkelig feire hverandre til gangs. Vi har fått med oss Truls Svendsen som kveldens konferansier, noe vi gleder oss spesielt til, sier Solberg idet vi vandrer gjennom Oasens festpyntede lokaler.
–Kundene våre opplever en trivelig atmosfære hos oss, skryter han.
–Akkurat som en liten landsby, antyder vi.
Den beskrivelsen er jubilanten enig i.