Egil Severeide Ansvarlig redaktør

Statoilsjef Eldar Sætre vil pumpe opp mer olje for å redde klimaet.
Ja, du leste riktig. Det var tittelen på forsiden til Aftenposten tirsdag 10. oktober.

«I et klimaperspektiv er det absolutt meningsfylt å maksimere oljeproduksjonen i Norge», sier Statoil-sjefen. Du tenker sikkert at dette høres helt vilt ut: Pumpe opp mer olje for å redde klimaet? Skal vi ikke gjøre det motsatte; stenge kranene for å redde jorda?
Miljøbevegelsen er selvsagt uenig. Dårlig klimapolitikk. Feil å lete etter mer av det vi må bli kvitt. Men har Statoil-sjefen et poeng?
Det har han. Men det er omdiskutert. Han mener at mer leting, mer utvinning er en del av klimaløsningen.
Hvis vi ikke gjør det, gjør andre det. Det er nok olje i verden. Hvis vi kutter oljeproduksjonen i Norge, vil tomrommet bli fylt opp av andre. Og det vil skje med forurensende «tungolje». Vi produserer den reneste oljen. Og vi har den beste teknologien til å fortsette å gjøre det.
«Innenfor klimamålet er det derfor god plass til at Statoil og Norge kan fortsette med utvinning og leting uten selvpålagte begrensninger.»
Men VIL verden virkelig ha mer olje? Får ikke orkaner, tørke, issmelting og temperaturøkning folk til å flykte til miljøvennlige energikilder som sol og vind? Ja, vind og sol er dyrt i dag, men  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) venter et prisfall på solceller på 66 prosent og vindkraft på 71 prosent frem mot 2040.
Solceller vil dermed presse prisene på elektrisitet nedover i Kina og India allerede fra 2020, skriver Bloomberg.
Fornybare energikilder vil være en «trussel» for lønnsomheten i norsk oljeproduksjon i framtida.
Statoil-sjefen vil også ha sol og vind. Han vil sågar at alle biler skal bli elektriske. Eldar Sætre vil at Statoil skal gå fra å være et «oljeselskap» til å bli et «bredt energiselskap» i framtiden. Han vil investere 100 milliarder i fornybar energi til 2030.
Statoil vil altså bygge framtiden på to bein. Miljøbevegelsen mener det ene beinet er råttent og miljøfiendtlig. Eldar Sætre mener det er funksjonsdyktig og fullt forsvarlig å pumpe opp mer olje for å redde klimaet..