Næringsforeningen reagerer på at tidlig morgenavgangene fra Helganes forsvinner fra 28. november til 23. februar neste år.

-Det er for dårlig. Morgenavgangene er viktige for mange av våre bedrifter, som mister muligheten til å komme seg ut til viktige destinasjoner i Europa. Vi har fått flere henvendelser om å ta dette opp med SAS i særdeleshet, som har det største rutenettet mot Europa. 0620-avgangen med SAS har gjort det mulig å ha møter i Europa og samtidig komme seg hjem samme kveld.
Spesielt gjelder det Amsterdam, Paris, Berlin og London.
Severeide har tatt saken opp med SAS, og senior markedsanalytiker Jan Inge Bleivik bekrefter at selskapet på den bakgrunn har sett på rutetilbudet på nytt.
-Den reduksjonen vi har gjort i år er kun marginalt mer omfattende enn det vi gjorde sist vinter.

Vår første avgang faller bort på midtsommeren, høytider og på vinteren hvert år.
Vi har planlagt å fly 06:20-avgangen kun på mandager i perioden 28.november til 23.februar. 06:20-avgangen henger sammen med avgangen fra Oslo klokken 21:45 dagen før. Kveldsavgangen flys kun på søndager i nevnte periode, skriver Bleivik i en e-post.

-Bakgrunnen for reduksjonen er at «midtvinterperioden» preges av lav etterspørsel og ditto lønnsomhet. Vi gjør derfor tilpasninger i ruteprogrammet i alle deler av vårt nettverk. Den endringen vi har planlagt fra Haugesund til Oslo innebærer, som du påpeker, at vi mister et antall forbindelser ut fra Oslo.

Avgangene som er valgt er imidlertid rutens klart svakeste.
Basert på din henvendelse har jeg sett på dette på nytt. Dessverre kan jeg, ut i fra en totalvurdering, ikke se at det finnes bedre alternative måter å gjøre dette på. Vi beklager at den ulempe dette innebærer for reisende fra regionen, skriver Bleivik.