Margaret Hystad har mange baller i luften. Hennes politiske engasjement er godt synlig i lokalpressen, men samtidig har hun også et brennende engasjement for industri- og næringsutvikling som ikke får like mye oppmerksomhet. Nå er engasjementet samlet i det nyetablerte Innovasjonshuset på Norheim. Målet er å bruke egne ressurser og erfaringer til å skape nye arbeidsplasser.

Innovasjonshuset er et samarbeid mellom Hystad og investor/seriegründer Stein Inge Svensen, hvor man forsøker å hjelpe vekstbedrifter videre i fasen fra enkel oppstart til solid etablering.  Bakgrunnen for initiativet, er at Hystad mener Norge har et veldig godt offentlig tilbud til de som ønsker å etablere sine egne arbeidsplasser, men at man ofte mangler et tilbud for de som skal videre fra gründerfase til rask vekst og solid drift .

Enkelt å starte – vanskelig å vokse
-Mens det er forholdsvis enkelt å starte et foretak i Norge, er det verre å komme videre fra den første oppstarts- og vekstfasen, forklarer Hystad. Vi ser jo at mange land har etablerte investormiljøer som både tilbyr kapital og kompetanse for vekstbedrifter, men i Norge er dette fortsatt litt umodent og uoversiktlig. Dette ønsker Hystad og Svensen å gjøre noe med. De to har gjennom mange år samarbeidet om ulike eiendomsprosjekter, og har  gradvis sett en felles interesse for investeringer i lokale vekstbedrifter.

Solid kombinasjon
Hystads solide erfaring fra oppfølging av egne investeringer, styreverv i offentlige og industrielle foretak og et veletablert nettverk i finansbransjen, kombineres med Svensens brede erfaring fra netthandel -og eiendomsutvikling. Sammen kan de derfor tilby både nøkkelkompetanse og kapital for å videreutvikle selskaper – i ulike faser og ulike markeder. Hystad tror innovasjon, omstilling og gründervirksomhet vil bli stadig viktigere i årene fremover, og mener dette vil prege alle bransjer.

Innovasjon blir stadig viktigere
Vi står foran store samfunnsendringer i tiden fremover, og den teknologiske utviklingen gjør at endringene skjer stadig rask-ere, forteller Hystad. -Dette skaper mange utfordringer  for etablerte virksomheter, men samtidig også mange muligheter for nye ideer og smartere løsninger, som vi jo liker å si i politisk sammenheng, smiler Margaret Hystad.

Ser etter teft og talent
Selv om det på mange måter aldri har vært enklere å starte egen virksomhet, er det ikke like enkelt å sikre inntjening. For å lykkes med nye virksomheter, er man både avhengige av gode team og kommersiell teft. Hystad forteller at hun ofte ser en veldig optimisme og store visjoner når gründ-ere presenterer sine ideer, men at det ofte viser seg vanskeligere å omdanne dette til innbringende virksomhet. For å oppnå resultater, er man avhengige av å ha den riktige kombinasjonen av talentfull utvikling og kommersiell teft, mener hun.  Det er også disse kriteriene som må være på plass for at Innovasjonshuset skal engasjere seg i satsingen. Gründere må vise evne til å skape inntjening før de kan forvente ekstern risikokapital, forklarer Hystad.