Blant mange aktuelle og sterke kandidater har redaksjonen i Jobb & Næring valgt å kåre Bokn-bedriften HighComp som månedens bedrift i oktober.

Denne høsten har HighComp fått et internasjonalt gjennombrudd. Bedriften  er valgt som leverandør av oppdrettskar og gangbroer i kompositt til Grieg NL Seafarms Ltd. Det norskeide oppdrettsselskapet har fått klarsignal til en storutbygging i Placentia Bay sørvest i Newfoundland.
Da nyheten ble kjent tidligere i høst, sa administrerende direktør Helge Rasmussen at avtalen sikrer mange arbeidsplasser ved fabrikken på Bokn. Da bedriften deltok på AquaNor i Trondheim, viste den fram en nyutviklet gangbro i kompositt. Samtidig sa administrerende direktør Knut Skeidsvoll i oppdrettselselskapet seg meget fornøyd med å få med seg norsk teknologi ut i verden. Boknbedriftens løsninger har gitt gode resultater for fiskehelsen og er også konkurransedyktig priset.
HighComp AS har underveis fått en bra posisjon overfor den norske oppdrettsbransjen som tilbyder av spesialtilpassede oppdrettskar for ulike deler av produksjonsfasene. Nå blir altså selskapet med Grieg NL Seafarms ut i verden. Ut over virksomheten her hjemme og i Skottland, er oppdrettsselskapet for lengst etablert utenfor Vancouver vest i Canada.
Det er bare å gi Boknselskapet komplimenter for sin innovative jobbing og vi ønske Helge Rasmussen og hans medarbeidere lykke til med videre aktiviteter i et globalt marked.

 

Disse har blitt årets bedrift så langt i 2017:
Nr  01-2017 Saga Subsea AS
Nr  02-2017 Lufthavnutvikling AS
Nr  03-2017 Kværner Stord
Nr  04-2017 Norsk Lek & Park
Nr  05-2017 Friluftsrådet Vest
Nr  06-2017 Destinasjon Haugesund & Haugalandet
Nr  07-2017 Ragn Sells
Nr. 08-2017 HighComp