–Dette forteller oss flere ting. For det første at de store gjenvinningsbedriftene i regionen vår fører en seriøs og god personalpolitikk, dernest at det pågår en spennende fagutvikling i disse bedriftene som trekker alle de ansatte med seg, sier daglig leder Mads Frantsen i Opptek, Opplæringskontoret for teknologifag. 

Tirsdag i forrige uke kjørte Opptek den første av i alt åtte samlinger som skal føre til sammen 14 ansatte i SIM og HIM fram en fagprøve i gjenvinningsfaget. De har mange år på nakken i sine avfalls- og gjenvinningsbedrifter og skal nå få anledning til å dokumentere sine kunnskaper. Som praksiskandidater skal de i juni gjennomgå en teorieksamen. Deretter følger en praktisk fagprøve.

Viktig for kvaliteten
Det er arbeidsleder Håvard Kallestadbakken i HIMs mottaksanlegg i Skjold som skal være kandidatenes mentor fram til eksamensdagene. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er gjenvinningsoperatør. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for forvaltning og utvikling av de verdier samfunnet har skapt i form av brukte og kasserte produkter og råstoffer. Kallestadbakken understreker overfor Jobb & Næring at opplæringen skal bidra til å fremme kandidatenes kompetanse for å vurdere og sortere avfall for en mest mulig gunstig gjenvinning. Opplæringen skal også medvirke til forståelse av gjenvinningens økonomiske og miljømessige gevinster. Han minner også om at gjenvinningsvirksomheten omfatter stadig flere avfallstyper, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev derfor være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Det er en felles erfaring i bransjen at fagoperatører arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav.  Kallestadbakken gleder seg til de åtte samlingene. Kurset er basert på fjernundervisning med nettstøtte, og kan dermed gjennomføres samtidig som man er i full jobb.

På vei mot bedre tider
Mads Frantsen på Opplæringskontoret for teknologifag på Norheim er meget fornøyd med å bidra til gjennomføringen. Kontoret har i dag åtte medlemsbedrifter innen gjenvinningsfaget. Han forteller ellers at de merker en økt optimisme i regionens næringsliv etter tøffe år. Det påvirker raskt deres egen virksomhet i form av nye lærekontrakter. Et godt eksempel på det i tillegg til gjenvinningsfaget er industrimontørfaget og logistikkfaget som er på vei opp.
Opptek fasiliterer tre andre opplæringskontor i sine lokaler. Det er Byggopp (Byggfag), HSO (elektrofag) og OKSS (Salg og service) herunder også et opplæringskontor for barne- og ungdomsarbeiderfaget.
–Det har tatt sin tid å få alt på plass i de nye lokalene. Først nå er vi skikkelig rigget, sier Mads Frantsen før han går inn i kurslokalet og hilser de vordende gjenvinningsoperatørene velkommen i hus.