– De beslutningene som ble gjort i forkant av byggingen av Mega-butikken i Kopervik og OBS’en på Raglamyr på 80-tallet, var utrolig strategisk viktige for kooperasjonen på Haugalandet.
Uten disse hadde vi ikke opplevd den veksten vi har hatt og ikke erobret den posisjonen som vi har i dag, sier regiondirektør Trygve Vikse i Coop Sørvest til Jobb & Næring. Men han er utålmodig. Nye investeringer venter. 

Tekst: Terje Emil Johannessen

Den 7. oktober var det gått tretti år siden OBS hypermarked åpnet dørene på Raglamyr. Den 22. oktober samme høst åpnet Mega i Kopervik.  Trygve Vikse og alle hans medarbeidere på Haugalandet og i Sunnhordland ser takknemlig tilbake til de dristige, men viktige grepene som administrasjon og styre tok den gang for å sikre medlemmene bedre utvalg i en rekke varegrupper og møte en stadig tøffere konkurranse i dagligvaremarkedet.

Markedsleder
–Det var to kraftfulle investeringer i forhold til størrelsen som samvirkelaget den gang hadde. Vi kan takke de som tok beslutningene den gang, legger han til og har særlig disponent Magne Hammervold i tankene. Han så framover, hadde gode analytiske evner – og han hadde et styre som lyttet til ham. I dag konkurrerer COOP med Norgesgruppen om å være markedsleder på dagligvarer. Vikse mener at de i Haugesund og Karmøy for lengst har erobret denne frontposisjonen. Spesielt OBS hypermarked på Raglamyr har vært en gedigen suksess.
–Folk har likt konseptet vårt – og satt pris på alle de flinke folkene som jobber hos oss. Mange av disse har vært med oss sid-en starten i 87. Det er de som har gjort både OBS’en og de andre butikkene våre til suksesshistorier, skryter han og mener at det nesten er unikt at kooperasjonen på Haugalandet samlet sett er landets tredje største dagligvarebutikk, i dag en bauta i COOP-familien.
–Suksessen har ikke kommet av seg selv. Underveis har vi blitt utfordret av flere aktører som har kommet til, men har klart oss gjennom bygene fordi vi har vært flinke til å forbedre og fornye oss. Og det er nettopp det vi har gjort i OBS’en i forbindelse med 30-årsjubileet denne høsten.
Vikse viser også til den ekspansjonen som har skjedd innenfor byggevarer, først i 2. etasje på den gamle OBS’en, dernest i hele dette bygget da dagligvarene flyttet over i det nye hypermarkedet på Amanda Storsenter ti år seinere. Innenfor COOP-systemet driver Vikse & Co i dag landets største byggevareutsalg.

Ingen jubileumspresang
–Det ble ingen jubileumspresang fra fylkesmannen og fylkeskommunen som ga endelig klarsignal for utbyggingsplanene deres?
De opprinnelige utvidelsesplanene sammen med storsenteret er lagt i skuffa, men COOP Sørvest har alternativt ønsket å bruke den store, innkjøpte og byggemodnede tomten sør for storsenteret til å etablere et nytt og større OBS Bygg. Det skal bli på hele 10 000 kvm, noe som krever et samtykke fra alle berørte offentlige instanser. Haugesund kommune er positiv, mens et knapt flertall i fylkesutvalget nylig sa et betinget nei til å gi samtykke til byggesøknaden med henvisning til både de rikspolitiske retningslinjene for kjøpesentre og føringene i Regional plan.
–Et betinget nei?
–Ja. Det står i vedtaket at om noen ting kommer på plass, kan det gis samtykke. I og med at vi fortsatt har en god og positiv dialog med kommunen, håper jeg at vi får til den varianten vi vurderer nå. Den opprinnelige planen med samlokalisering av alle våre virksomheter på denne tomten er definitivt lagt til side.

 

Glade for mer plass: Trygve Vikse gleder seg sammen med de ansatte i Frukt og Grønt over mer plass til å vise frem varene. Her er han sammen med Bjørn Rune, Halvor Urrang, Monica Olsen, Susanne Jæger-Hansen og Torill Ferkingstad. Foto:TEJ

Utålmodig regionsjef
–Si noe mer om et eventuelt nytt og større OBS Bygg…
–Spesielt når det gjelder handelen med trelastvarer er det i dag knapt med plass i dagens lokaler. Vi ønsker å bygge et nytt byggsenter der nærmere 6000 kvm er en stor lagerhall der kundene kan kjøre inn med bil og laste opp produktene sine direkte. Vi har planlagt tre kjørebaner.
Arealet for Elektro og Møbel må etter alt å dømme reduseres kraftig i tråd med kommunens ønskemål, svarer Vikse og legger ikke skjul på at han begynner å bli meget utålmodig på de ansattes og kundenes vegne. Årene går og logiske og nødvendige utbyggingsplaner blokkeres av politikerne.

Et tyngende ansvar
–Jeg kjenner særlig på ansvaret for de ansatte. Konkurransen fra Bergen og Stavanger blir krevende i fremtiden. Dessuten ser vi at netthandelen øker, også med en rekke varer som føres på OBS Bygg. Den er det tydeligvis ingen politikere som bryr seg om, sier han engasjert og legger til at det blir mer og mer uforståelig at de ikke gis anledning til å bygge en butikk som de er fornøyd med og som kan gi kundene de varene og den servicen som fører til at de legger igjen pengene sine lokalt og dermed understøtter arbeidsplassene. Dette handler i høyeste grad om tiltrekningskraften til handelsnæringene i Haugesund totalt sett.
–Nå håper jeg at samspillet med Haugesund kommune kan gi oss en snarlig løsning. Vi må samle kreftene og bokstavelig talt handle, brummer han. Regiondirektør Vikse legger ikke skjul på at de føler på kroppen at de særegne planbestemmelsene i Haugesund har blitt et stadig større problem også for virksomheten deres. Over kommunegrensen til Karmøy gjelder ikke de samme bestemmelsene.
–Haugesund kommune har gjort det vanskelig for seg selv. Av og til får jeg følelsen av at politikerne selv ikke helt vet konsekvensene av hva de har bestemt.

Utbyttet tilbake til medlemmene
–Er det klassiske COOP-medlemmet annerledes i dag enn for 30 år siden?
–Over 55.000 av mellom 70.000 og 80.000 husstander er medlemmer og eiere av laget vårt. De vet at hos oss er det ingen eiere som tar ut penger til seg selv. Utbyttet går tilbake til dem selv – i år omkring 40 millioner kroner. Det er den store forskjellen. Og så har de muligheten til å få innflytelse i alle beslutningsorganer. Mange setter også stor pris på konseptet vårt med å drive både små, mellomstore og store butikker. Flere steder driver vi den siste butikken i bygda.
–Lever grunnverdiene til pionærene i kooperasjonen i beste velgående den dag i dag?
–Vi har fortsatt like sterkt fokus på at dette er kundenes butikk. Dette fokuset speiles i hele organisasjonen vår den dag i dag. Skikkelighet og ryddighet holdes høyt i hevd i all kundekontakt. Varene skal holde høy standard og prisingen skal være nøktern. De ansatte skal ha ordnede og ryddige forhold. Folk som trives på jobb er også i stand til å levere god service. Vi har stor tro på at denne forretningsmodellen er bærekraftig langt inn i framtiden.
–Hva har gledet deg mest gjennom de tretti årene som har gått siden Obs åpnet på Raglamyr?
–Det er alltid kjekt å være en del av noe som går godt og som er godt likt av kund-ene, svarer Trygve Vikse både på egne vegne og ikke minst på vegne av de nærmere 900 som i dag jobber for COOP på Haugalandet og som i fjor passerte to milliarder kroner i omsetning.