–Jeg tror at den eneste løsningen er å få overtalt ledelsen i Helse Vest å fordele brukerpengene foretaksvis og ikke fylkesvis, sa stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til Jobb & Næring da han og kollega Liv Kari Eskeland (H) møtte Brukerhuset for Helse Fonna-regionen onsdag 27. september.

Etter årets vellykkede Rehabiliteringskonferanse i Haugesund, inviterte Brukerhuset i samarbeid med Folkets Gave til en oppsummering og markering i sine møtelokaler i Karmsundsgata 77. Alle nyvalgte stortingsrepresentanter var invitert, men bare to av hadde anledning til å møte midt oppe i de hektiske valgprosessene som pågikk i de respektive stortingsgrupper etter stortingsvalget.

Mange ting ble tatt opp. Én av dem var skeivheten i i Helse Vest sine pengefordelinger til brukermiljøene i de fire helseregionene. I dag fordeles 10 millioner kroner til de organiserte brukerne i Helse Vest. I løpet av de 16 årene som har gått siden ordningen ble innført, har brukerne av Helse Fonna kun fått midler av denne potten de to siste årene, 100.000 i fjor og 150.000 i år. FFO Rogaland får i år 1.8 millioner kroner for å drifte sitt miljø i Stavanger, FFO Hordaland 1,9 millioner og FFO Sogn og Fjordane 1,2 millioner kroner. Helse Fonna har et mye større pasientgrunnlag enn i Sogn og Fjordane, men blir avspist med småpenger.

Dekan Georg Førland gratulerte Brukerhuset med organiseringen og så fram til et godt samarbeid. Foto: TEJ

Ba om drahjelp
–Denne skeivfordelingen kan ikke fortsette lenger om vi skal få gjort den jobben som kreves, sa styreleder Synnøve Gudmundsen i Folkets Gave til Jobb & Næring i forrige utgave. Stiftelsen har bestemt seg for å understøtte organiseringen av Brukerhuset for Helse Fonna-regionen. I dag har 10 brukerforeninger tilhold her og flere er aktuelle for innflytting. Jo bredere, jo tyngre. Målet er å bygge en organisasjon som har fokus på alle brukergrupper i regionens helsevesen og dernest å utvikle arenaer der brukerne også kan få innflytelse på utformingen av de faglige tilbudene innen rehabilitering og habilitering.  På møtet med politikere, brukere og andre gjester, gjennomgikk Brukerhusets styreleder, Kjellfrid Hamkvist, status på nytt og ba om drahjelp fra politikerne. Stensland minnet om at stortinget har liten direkte innflytelse på hvordan helseforetakene disponerer pengene sine. Både han og Liv Kari Eskeland lovet å bidra så godt de kunne.
–Vi skal fortsatt jobbe tett på, sa Stensland og roste miljøet for ”spiriten” som vises. Brukerforeningene har mye ugjort innenfor Helse Fonna-området. Også Eskeland satt stor pris på det brukerinitiativet som nå er tatt.

Bekymret for avkorting i pleiepenger
Underveis orienterte Alf Anvedsen fra Norsk forbund for utviklingshemmede om foreldrebekymringer for omlegging av ordningen med pleiepenger til familier med alvorlig syke barn. Forbundet krever en ny gjennomgang av avkortingene. Han pekte også på en rekke uheldige konsekvenser av uførereformen. Bostøtten er fratatt mange. Ildsjel Anvedsen tok dessuten opp den økonomiske situasjonen i kommunene og de begrensningene som de har i avlastningshjemkapasiteten.
–Vi trenger mer midler for å kunne gjøre en god jobb i hele regionen, sa han.

15 opplæringsmillioner
Tone Robberstad fra AOF Haugaland kom med gode nyheter. Opplæringsbedriften har gitt 15 datamaskiner til Brukerhuset som skal brukes til opplæringsformål. Bakgrunnen er blant annet at regjeringen nå har lyst ut 15 opplæringsmillioner til frivillige organisasjoner. Opplæringen skal være relatert til deltakernes dagligliv. Brukerhuset er en av organisasjonene her i regionen som søker slike opplæringsmidler sammen med AOF Haugaland. Opplæringsinstitusjonen kan gi organisasjonene hjelp til alt fra søknader, rapportering og skreddersydd opplæring og inviterer nå flere organisasjoner på Haugalandet til samarbeid om å få hevet kompetansen med midler fra det offentlige.
Hyggelig innslag var også hilsenen til Brukerhuset fra høyskolen. Dekan Georg Førland hadde med seg blomster for anledningen og viste til en rekke samarbeidsmuligheter for å utnytte tilgjengelige forskningsmidler som kan understøtte mange former for brukermedvirkning i helsevesenet.

Brukerhuset og AOF Haugaland har knyttet sterke bånd, hvilket her markeres av Kjellfrid Hamkvist fra Brukerhuset og Tone Robberstad fra AOF. Huset får 15 pc’er fra AOF og søker nå om opplæringsmidler gjennom opplæringsorganisasjonen. Foto: TEJ