–Vi bygger et bredt fagmiljø for å kunne gi kundene våre en totalpakke, sier evigaktive Karsten Bjelland i Tysvær. Siste nyhet i hans stadig voksende bedriftsbygging i Aksdal næringspark er at selskapet hans har overtatt Arkitektkontoret Knut Kolstø.

 

Arkitektkontoret har flyttet fra Haugesund til nye lokaler hos Bjelland i Aksdal Næringspark. Samtidig benytter Knut Kolstø anledningen til å tre til siden som eier og daglig leder. Han er i år 69 og forbereder pensjonsalderen. Den nye eieren, Karsten Bjelland, er kjempeglad for å innlemme arkitektene i det tverrfaglige miljøet han har komponert i det store bygget konsernet har på Eikeskog. Selv ivaretar han rollen som styreleder for kontoret.

Tre erfarne arkitekter
Knut Kolstø startet opp arkitektkontoret sitt i 1979 og har holdt til flere steder i Haugesund, de seinere årene i Markedet. Kontoret var arbeidssted for fire arkitekter idet flyttingen til Tysvær fant sted for ca en måneds tid siden. Knut Kolstø benyttet anledningen til å fristille seg fra den daglige drift og skal fortsatt stå til disposisjon for kontoret på prosjekt- og konsulentbasis. Ny daglig leder er Eli Hovland. De to andre arkitektene heter Helena Jacobsen og Oddny Jørgensen Baustad. De to første interiørarkitekter, sistnevnte sivilarkitekt. Alle tre har mangeårig praksis.

Plass til flere disipliner
–I og med at vi også driver et eiendomsutviklingsselskap, Bjelland & Lilleskog, trenger vi kompetente folk å samarbeide med. I denne omgang arkitekter, på sikt forhåpentligvis også andre høyt utdannede fagfolk i bygg og anlegg som kan komplettere fagmiljøet. Målet er å kunne hente all kunnskap vi trenger i våre prosjekter fra eget hus, forklarer Karsten Bjelland og legger raskt til:
–Vi ser det an. Veien vil åpne seg etter hvert som vi går.

Ypperlig løsning
–For oss er dette spennende og et knippe med nye utfordringer, sier Hovland. Hun og de to andre medarbeiderne er kjempeglade for at Knut Kolstø nå har sørget for firmaets framtid.
–Dette er en ypperlig løsning for oss, smiler hun. Samtidig understreker hun at arkitektkontoret fortsatt skal stå på egne bein. Hele porteføljen av kunder har fulgt med på flyttelasset til Aksdal næringspark.
–Vi er det samme firmaet. Bjelland-bedriftene er bare potensielle, nye kunder for oss, slår hun fast. Styrelederen påpeker det samme. Alt skal være som før.

Jobber også nasjonalt
Også for dette arkitektkontoret er det travle tider – med mange spennende prosjekter på gang. De jobber med prosjekter innenfor næring- og industribygg, plan og reguleringsarbeid, barnehager, leilighetsbygg og private boliger.  Med sivilarkitekt og interiørarkitekter i firma får prosjektene en helhetlig arkitektur.

Gjennom samarbeidet med Grønn Bolig tegner de alle enheter i deres boligprosjekter over hele landet.
–Vi gjør veldig mye forskjellig, bemerker Hovland.

Mye skjer i Aksdal
Karsten Bjelland nevner i den sammenheng  ”Den italienske landsbyen” i Aksdal som et av de større prosjektene de er involvert i. I løpet av høsten regner han med at kommunen rydder formelle innsigelser av veien og at de kan starte detaljplanleggingen av dette spennende landsbyprosjektet ved bredden av Aksdalsvatnet. Han viser også til at det pågår en rekke andre prosesser i og omkring Aksdal som etter hvert vil kreve arkitektfaglig kompetanse på flere nivå.
–Det er enormt mye som skal skje i Aksdal i tiden framover og mye jobb for mange, sier han og trekker også fram dynamikken omkring Aksdal næringspark, der nye næringsbygg popper opp. Og på sentral plass Bjelland-bedriftene under samme tak – og med en styreleder som fortsatt er meget proaktiv og som får det til på satsingsområde etter satsingsområde.

 

Eierskiftet: Karsten Bjelland (t.h.) takker Knut Kolstø av som eier og daglig leder av arkitetkontoret. Kolstø trapper ned, men skal fortsatt stå til disposisjon på konsulentbasis.

 

Fakta
I næringsbygget i Eikeskogveien 22 i Aksdal næringspark har følgende Bjelland-selskaper tilhold:

Karsten Bjelland AS. Rørentreprenør
22 ansatte. Budsjett 2018: 45 MNOK

Bjelland og Lilleskog. Eiendomsutviklere.
15 ansatte. Budsjett 2018: 40 MNOK

Total Industriservice. Bemanningsselskap.
30 ansatte. Budsjett 2018: 25 MNOK

Arkitektkontoret Knut Kolstø.  Arkitekter.
3 ansatte. Budsjett 2018: 5 MNOK

KB Stålindustri AS. Stålkonstruksjoner.
6 ansatte. Budsjett 2018: 45 MNOK.

Nærenergi AS. Grønt energiselskap.
20 ansatte. Budsjett 2018: 98 MNOK.

Bjelland Eiendom. Eiendomsselskap.
Ingen ansatte. Budsjett 2018: 3 MNOK.

Totalt 96 ansatte med en antatt samlet omsetning i 2018 på 260 MNOK.