Sterk forbedring i produktivitet, attraktivitet, HMS, lagspill og individuelt eierskap (forbedringskultur). 

Årets Leanpris
Trådstøperiet Hydro Aluminium
Trådstøperiet på Hydro med sine snaut 50 medarbeidere som representant for Hydro Aluminium sterkt med de aller beste i verden med ypperlige kvalitet og presisjon på trådproduktene. Trådstøperiet har en stolt historie i forbedringsarbeid og var tidlig på 2000 tallet forbilde for øvrig Norge for Toyotas Produksjonssystem og tok imot flere 100 talls bedrifter fra hele landet som kom for å lære. Forbedringsarbeid gjennom mange år har resultert i svært effektive arbeidsprosesser (høy grad av Best Praksis standardisering), myndiggjorte motiverte medarbeidere som er utrolig stolt over arbeidsplassen sin. Tusen takk for innsatsen.  Ingen steder i verden produseres det mer effektivt tråd i dag enn på Karmøy.

Årets Produktivitetspris: Statoil Kårstø

Statoil Kårstø startet med Lean-tilnærming i vår 2015. Etter 2.5 år konstaterer vi at ved bedriften er kommet svært langt på kort tid og har i basis innført ledelsesfilosofien og forbedringsfilosofien i alle områder på Kårstø med nær 60 aktive forbedringsgrupper.
Bedriften har på kort tid økt potensiell kapasitet over anlegget  tilsvarende 3 milliarder NOK/år hvorav 50% av dette er realisert.
Produksjonskostnadene er redusert med 20%. Lean prinsipper, metode og verktøy er godt forankring i organisasjonen.
Utrolig mye godt forbedringsarbeid er gjort av de mange forbedringsgruppene. Mange gode forbedringer er gjort av kreative og engasjerte medarbeidere.
Mål: Bygge sterk, varig og forbilledlig forbedringskultur.

Årets Produktivitetspris: Alloc AS i Lyngdal
Stor leverandør av laminatgulv i Lyngdal. Etter en årrekke med lav inntjening ble Lean filosofien innført i 2012. Doblet produktivitet og etter hvert god inntjening i et meget tøft marked. Fantastisk jobb av alle medarbeidere (ca 150).

Årets Inspirasjonspris: Malm Orstad AS Klepp
Spesialist på spesialleveranser innen maskinering rettet mot olje, gass, forsvar og..
Fikk oljesmellen i ansiktet i 2015-2016. Har jobbet forbilledlig med Lean-strategi og forbedringsprosesser i over 12 mndr. Har greidd å snu bedriften og tjener gode penger igjen. Det er gjennomført betydelig med forbedringer i ulike arbeidsprosesser som har ført til sterkt øket produktivitet og øket leveringspresisjon fra 72til 98%. Organisasjonen er tatt stort eierskap og opplever begeistring og fremtidstro igjen. Ovenfor andre bedrifter med lignende problemstillinger er Malm Orstad AS blitt et klart forbilde.

Årets Leankonferanse Stavanger
Toyota Produksjonssystem (Lean) er ledende ledelsesfilosofi og forbedringsfilosofi og har etter hvert favnet de aller aller fleste toneangivende selskaper i verden. Helt vesentlig er menneskesynet; Å slippe til alt det latente potensialet som er i organisasjonen i kreativt strukturert forbedringsarbeid. Prisene ble delt ut på Hotell Clarion Air på Sola med nær 400 deltakere. 07-08 september 2017.