– Vi er meget fornøyde. Vi har truffet godt med innholdet, tilbakemeldingene er svært gode. Nå sikter vi videre i arbeidet med å gjøre Haugesund til en rehabiliteringshovedstad, smiler styreleder Synnøve Gudmundsen i Folkets Gave.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Den tiende Rehabiliteringskonferansen i Haugesund ble avrundet den 31. august. Konferansen samlet totalt omkring 250 deltakere, foredragsholderne og utstillerne inkludert. Politikere, helsebyråkrater, helsearbeidere og representanter for en rekke brukerorganisasjoner møttes i to dager for å få klargjort hva som bør legges i begrepet ”pasientens helsetjeneste”, et mantra som ikke minst er lansert av dagens regjering med helseminister Bent Høye i spissen. I løpet av året er det flere Rehabiliteringskonferanser rundt om i landet, men i hovedsak spisset for fagfolk. Den årlige konferansen i Haugesund er brukerstyrt og holder godt fast i et brukerfokus på de offentlige tjenestene.

Datoen for neste års konferanse er allerede fastlagt: 29. og 30. august. Folkets Gave har allerede registrert 72 forhåndspåmeldte, noe som Gudmundsen tar som ytterligere en bekreftelse på at det er mange som anser denne konferansen som særskilt interessant.

Brukerhuset skal befestes
Midt oppe i all gleden over å lykkes med konferansen, står Gudmundsen midt oppe i en fight om ressurser fra Helse Vest. Brukerhuset i Kamsundsgata 77 skal kompletteres og befestes. Sist ankomne foreninger er Haugesund og Karmøy Revmatikerforening. I dag er det ca 10 foreningen inne. Fortsatt er det ledig plass blant de 340 kvadratmetrene som er leid i annen etasje i Worum-bygget. Satsingen er ledd i omleggingen av Folkets Gave fra å ha fokus på nybygget til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus til å bygge opp en organisasjon som har fokus på alle brukergrupper i helsevesenet og utvikle arenaer der brukerne kan få innflytelse på utformingen av de faglige tilbudene innen rehabilitering og habilitering.

Uakseptabel skeivhet
– Vi er svært opptatt av skeivheten i Helse Vest sine pengefordelinger til brukermiljøene i de fire helseregionene, sier hun og fortsetter:

– Helse Vest skylder brukerne av Helse Fonna midler. I dag fordeles 10 millioner kroner til de organiserte brukerne i Helse Vest. I løpet av de 16 årene som har gått, har vi kun fått midler av denne potten de to siste årene, 100.000 i fjor og 150.000 i år. FFO Rogaland får i år 1.8 millioner kroner for å drifte sitt miljø i Stavanger, FFO Hordaland 1,9 millioner og FFO Sogn og Fjordane 1,2 millioner kroner. Helse Fonna har et mye større pasientgrunnlag enn i Sogn og Fjordane, men blir avspist med småpenger. Denne skeivfordelingen kan ikke fortsette lenger om vi skal få gjort den jobben som forventes av oss, sier styrelederen i Folkets Gave og forteller at de skal ha møter med FFO’ene i Rogaland og Hordaland i september om finansiering-

en av Brukerhuset i Haugesund. Dersom midlene som disse FFO’ene får er låst i faste utgifter, må potten økes fra og med neste år.

– Vi er en gjeng med frivillige som gjerne skulle ha satset enda tyngre og bredere om vi fikk tilgang på flere ressurser, sier en engasjert styreleder til Jobb &Næring.