–Vi har ennå ikke den fulle og hele oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser nedleggelsen av asylmottaket i Haugesund har for oss, sier rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen til Jobb & Næring. Når over 200 personer flyttes fra byen, blir det flere kutt i tjenestetilbudet for asylsøkerne.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Thorbjørnsen opplyser at det såkalte vertskommunetilskudd som faller bort i 2018 med dagens plasser utgjør kr. 2 735 220.-. I og med at også desember 2017 bortfaller, blir det kr. 227 935.- i mindre tilskudd allerede i år. Det kommunen ikke har helt oversikt over er hvor store kuttene blir for Breidablikk læringssenter.
Da formannskapet ble orientert om nedleggelsen på sitt forrige møte, ble det antydet at 7,5 årsverk forsvinner. En intern overføring mellom NAV og Helse Forebygging med 1 årsverk bortfaller. På den annen side av regnestykket regner kommunen med at det blir mindre utgifter til barnevernstjenesten, men usikkert hvor mye. På samme måte reduseres utgiftene til tolketjenester.

For integreringsarbeidet betyr flyttingen av asylmottaket en ekstra utfordring:
–Det er enklere å bosette flyktninger som har bodd på mottak. da de allerede er kjent med byen. Vi får litt større utfordringer i det å bosette nyankomne flyktninger, het det i orienteringen formannskapet fikk.
Også overfor formannskapet ble det påpekt at for handelsnæringen i byen vil det merkes at 220 beboere vil flytte fra byen og deres innkjøp og handel vil slutte. I og med at mottaket i Haugesund har vært desentralisert, vil det bli en del ledige utleieleiligheter som kan medføre flere ledige leiligheter til leie.