–Strandryddeaksjonen var en positiv sak for oss. Vi har et samfunnsansvar vi også. Alt skal ikke gjøres om i penger her i livet, sier avdelingsleder Kaare Pedersen hos Ragn Sells Haugesund til Jobb & Næring. 

 Tekst: Terje Emil Johannessen

Han setter stor pris på at redaksjonen har utnevnt avdelingskontoret til Månedens Bedrift. Det blir en inspirasjon til videre innsats for helse staben hans. Men for mye skryt vil han ikke ha:
–Vi hadde faktisk kapasitet til å ta unna en så stor søppelmengde som strandryddeaksjonen akkumulerte. Noen arbeidsdager ble lengre, men det gikk bra. Og vi hadde sterk moralsk støtte fra hovedkontoret i Oslo, som er aktivt med i Hold Norge Rent. Da var det jo bare å stå på for aksjonen her på Ytre Haugalandet, sier han og framhever samtidig spesielt sin miljørådgiver Margaret Rûn Einarsdottir. Hun koordinerte innsatsen og var bindeleddet til aksjonsledelsen.

Overtok SIM Næring
Ragn Sells er et relativt ferskt selskap på Haugalandet. Vi må tilbake til første november 2014 da Ragn Sells overtok SIM Næring fra Sunnhordlandskommunene, som eide dette selskapet. Virksomheten var blitt så stor og krevende at den måtte løftes videre av en kommersiell driver. To måneder seinere ble bedriften en fullverdig enhet i Ragn Sells-konsernet med avdelinger på Stord og Frakkagjerd og en enhet på Karmøy som var underlagt Stord. Ganske raskt ble enheten på Karmøy en egen avdeling, i konsernet betegnet som ”Avdeling Haugesund”.
–Akkurat som Haugesund lufthavn, Karmøy, sier avdelingsleder Pedersen og forteller at bedriften i dag opererer over hele Haugalandet fra Skudeneshavn i sør til Sveio i nord og Etne i øst. Virksomheten på Frakkagjerd konsentrerer seg om våt- og tørrsuging av avfall samt rørinspeksjon. Avdeling Haugesund har seks ansatte og seks innleide operatører/transportører. Kjøretøyparken består av to liftbiler, en komprimatorbil og en skapbil. Hovedleverandør på transport er O. Hansen & Sønner.

Har vokst 30- 40 prosent
–Vi tilbyr kundene våre en totalavtale innen avfallshåndtering, fortsetter Pedersen. Under seg har han to miljørådgivere som jobber sammen med kundene for å finne de mest optimale avfallsløsningene. Bedriften har godkjenning av Fylkesmannen til avfallssortering og til mottak og mellomlagring av farlig avfall. Blant de største kundene er SAR AS (Statoil Kårstø), Biomar, AF Offshore Decom AS, Hydro, Helse Fonna og Rema 1000.
–Har markedet utviklet seg positivt for dere etter at Ragn Sells overtok driften?
–Vi har løftet omsetningen mellom 30 og 40 prosent siden 2015.
–Tøffe konkurranseforhold i bransjen?
–Ja det er det. Vi har for vår del scoret på at vi framstår som stabile, holder et godt servicenivå og har et høyt kunnskapsnivå om avfall, ikke minst farlig avfall. Vi har ikke hatt noen utskiftinger i personell, er gode på rådgiving og det setter kundene våre stor pris på. Vi har masse kompetanse.
–Hva er dere spesielt gode på?
–Farlig avfall er ofte krevende for bedrifter, og her kan vi tilby bedrifter på Haugalandet hjelp til deklarering og håndtering. Farlig avfall som samles inn på Haugalandet, viderebehandles av Ragn Sells sin avdeling på Stord, svarer han.
–Og nå har vi også fått god trening i å håndtere store mengder plastavfall, legger Margaret til.
Begge to legger ikke skjul på at deltakelsen deres i årets Strandryddeaksjon på Haugalandet var en travel aktivitet i de tolv ukene det hele sto på. De lærte masse selv, ikke minst hvor viktig det var å ha en rask distribusjon av containere og materiell etter hvert som forespørslene fra aksjonistene kom. Det var nøkkelen til den formidable suksessen.

Ragn Sells månedens bedrift

Det skjer for tiden mye positivt i næringslivet i regionen og redaksjonen har hatt flere kandidater på blokka som Månedens bedrift i september. Vi valgte til slutt å legge vekt på den formidable jobben som Haugesunds-avdelingen til Ragn Sells gjorde i årets Strandryddeaksjon på Ytre Haugalandet. Ingen andre steder i landet ble det samlet inn så mye avfall som i vår region. Aksjonen strakk seg over 12 uker og suksessen skyldes ikke minst at Ragn Sells klarte å betjene alle aksjonsgruppene med containere og materiell raskt og effektivt. På vegne av hele regionen takker vi for innsatsen med å utnevne avdelingskontoret til Månedens bedrift. Vi gratulerer!

Disse har blitt årets bedrift så langt i 2017:

Nr  01-2017 Saga Subsea AS
Nr  02-2017 Lufthavnutvikling AS
Nr  03-2017 Kværner Stord
Nr  04-2017 Norsk Lek & Park
Nr  05-2017 Friluftsrådet Vest
Nr  06-2017 Destinasjon Haugesund & Haugalandet
Nr  07-2017 Ragn Sells