– Enda flere bedrifter på Haugalandet bør være oppmerksomme på hvilke tjenester NAV Marked i Nord-Rogaland tilbyr, sier Elisabeth Lie Nilsen. Hun leder en virksomhet der sju dyktige personer står til disposisjon for alle virksomheter som enten trenger flere folk eller som trenger råd og veiledning ved nedbemanninger.

Kunnskapsaktør

–Vi jobber systematisk for å bygge opp relasjoner til stadig ?lere aktører i næringslivet i Nord-Rogaland. Hensikten er å få oversikt over bemanningsbehovene og ikke minst få en tett puls på svingningene i bransjene. Vi forsøker å kunne så mye at vi også vet noe om hvorfor tallene går opp og ned – slik at vi får formidlet dette til alle andre aktører som trenger vite noe om ledighet og arbeidsmarked, forklarer hun.

Kartlegger og formidler

– Vi dekker kommunene Haugesund, Utsira, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vinda?jord, Suldal og Sauda. Men vi har tilgang til alle arbeidssøkere i hele Norge – fra Svalbard til Lindesnes, fortsetter hun. NAV-avdelingen hennes benytter med andre ord hele det nasjonale nettverket sitt for å formidle kvali?isert arbeidskraft.

Ofte rykker medarbeiderne ut til bedriftene for å kartlegge kvali?ikasjons- og kompetansekrav og gjøre avtaler om hvordan oppdrag skal løses. Akkurat nå er det stor etterspørsel etter fagfolk innen industri og bygg/anlegg. Det er også yrker det nå begynner å bli vanskelig å få tak i folk innen, som murere, stillasoperatører, forskalingssnekkere, erfarne tømrere og elektrikere.

Hjelper arbeidssøkere å vise frem sin kompetanse

NAV har Norges største og mest omfattende CV database. Hvert år søker tusenvis av arbeidsgivere etter arbeidskraft i basen. Der har vi til enhver tid oversikt over kvali?iserte arbeidssøkere i alle bransjer.
-Vi formidler raskt og bistår i forbindelse med faste stillinger, vikariater og korttidsoppdrag, fortsetter Lie Nilsen. De kjører også en rekke utadrettede aktiviteter, som Mulighetskafeen, og jobbmesser sammen med ulike samarbeidspartnere i regionen. Jevnlig arrangerer avdelingen også jobbsøkingskurs der folk får råd- og veiledning i CV-skriving.
–Mange kan gå glipp av jobbtilbud fordi de ikke har gjort god nok jobb med sin NAV-CV. Så derfor jobber vi også mye med kandidatene, slik at de lager seg bedre søkepro?iler, påpeker hun.

Bistår nyetablerere

Mange realiserer drømmen om å starte for seg selv, når de blir arbeidsledige. Er man arbeidsløs og mottar dagpenger, kan man søke om å beholde dagpengene mens man planlegger og etablerer virksomheten. NAV Marked følger opp nyetablererne med informasjon og veiledning om NAV sine ordninger.

Bistand nedbemanning

Når bedrifter må nedbemanne må de melde fra til NAV. Da rykker teamet ut for å hjelpe bedrifter som må omstille seg i et krevende marked og som er tvunget til å permittere eller si opp sine medarbeidere. Noen ganger klarer de da å formidle personer rett fra en bedrift til en annen, slik at de helt unngår ledighetskøen.

Godt samarbeid med næringslivet

Elisabeth Lie Nilsen understreker at NAV er avhengig av et godt samarbeid med næringslivet for å lage overganger til arbeid så raskt og smidig som mulig. De ?leste av NAVs kandidater er godt kompetente og klar til å gå direkte i arbeid. Men noen står litt lengre unna arbeidslivet.
Løsningene vi kommer fram til skal fungere godt både for arbeidsgivere og arbeidssøkere, så noen ganger kan det også være aktuelt med en periode med arbeidstrening eller lønnstilskudd for disse. Hun henstiller bedriftene om å snakke med dem for å få mer informasjon om hvordan arbeidssøkere kan få en ny sjanse på arbeidsmarkedet, samtidig som bedriftene dekker deler av rekrutteringsbehovet ditt. Og hun minner om at alle tjenester på NAV er gratis.

Maritime tjenester

Fordi den maritime næringen er så viktig på Haugalandet, så leverer de en tilleggstjeneste til akkurat denne sektoren. I Haugesundsavdelingen skriver NAV også ut sjøfartsbøker og CRA (certi?icate of receipt – påtegningsdokument for utenlandske sjøfolk). Dette gjør at de har god oversikt over arbeidsmarkedet for sjøfolk og hjelper mange tilbake i arbeid også her.

 

Staben i NAV Marked Rogaland

Har du behov for arbeidskraft, så står disse medarbeiderne til disposisjon på NAV Marked i Nord-Rogaland:

Elisabeth Lie Nilsen Leder 404 96 070

Jan Olav Jensen Rekruttering 52 04 78 36/907 36 415

Ingunn Fagerland Rekruttering 52 04 77 88/950 81 429

Kristianne Ervik Rekruttering 970 64 026

Rigmor Grønbech Rekruttering 907 54 280

Hilde Lillesund Rekruttering 958 52 361

Anders Brovold Rekruttering 488 82 618