Trådstøperiet ved Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker, ble kåret til årets Lean-bedrift da nærmere 400 bedrifts- og forbedringsledere fra hele landet var samlet til Lean nettverkskonferanse i Stavanger 7. -8. september. 

Trådstøperiet vant prisen i hard konkurranse med andre bedrifter i landet, og har jobbet med forbedringsmetodikken TPM og Lean i en årrekke. Det har trygget bedriftens arbeidsplasser og økt konkurransekraften. Trådstøperiet produserer i dag produkter i verdensklasse.
– Svært hyggelig, og et solid bevis på det målrettede forbedringsarbeidet vi har jobbet med gjennom Lean-metodikken i flere år. Alle våre ansatte har grunn til å være stolte over denne prisen, fordi alle som jobber i Trådstøperiet har deltatt i prosessen, sier fungerende områdeleder i Trådstøperiet, Egil Ytreland.
Det er det Haugesundsbaserte selskapet Samarbeidsutvikling Norge som står som teknisk arrangør av konferansen som går i regi av TPM-Lean brukernettverk.  Konferansen gikk i år av stabelen for 14. gang. Aldri har så mange ledere, forbedrings- og mellomledere vært samlet som i år. De møttes i to dager på Sola, med over 30 foredragsholdere fra hele Skandinavia og USA.
Konferansen fikk da også meget høy score fra bedriftslederne som deltok. Tilbakemeldingene var svært gode og viste en terningkast-score på hele 5.1.
– Det er vi selvsagt meget godt fornøyd med, sier daglig leder i Samarbeidsutvikling, Tom Ivar Omdahl. Samtidig ble også konferansen en bekreftelse på at det går mot bedre tider i næringslivet.
– Selv om det fortsatt er noen skjær i sjøen, var signalene fra bedriftslederne entydige. Det er optimisme i næringslivet igjen. Bedriftslederne ser fremover og det er vekst i markedene, sier en fornøyd Omdahl.
Også Statoil Kårstø fikk heder og ære på nettverkskonferansen. På Kårstø har Statoil jobbet i drøyt to år med Lean-metoden, men har på den tiden oppnådd gode resultater ved systematisk å jobbe med forbedringer.  For dette arbeidet mottok de Produktivitetsprisen. «Resultatene av arbeidet er mer engasjerte og involverte medarbeidere, men også høyere produktivitet og større inntekter gjennom Kårstø anlegget», heter det i begrunnelsen for prisen.

Viktig konferanse
Lean Nettverkskonferanse har etter hvert bygget seg opp til å bli et betydelig og viktig treffsted for bedriftsledere fra hele landet. Tidligere har konferansen blitt avholdt både i Bergen og i Haugesund, men har de siste sju årene blitt gjennomført i Stavanger. Årets nettverkskonferanse hadde fokus på lederen. «Hvordan lede inn i fremtiden».

-Det er gjennom mange år bygd opp et stort frivillig nettverk av bedrifter som jobber med Lean-filosofien (blant annet Hydro, Statoil og Aker). Målsetningen med nettverket er å lære av hverandre, å løfte i flokk.  Mange bedrifter har hat vanskelige tider de siste 2-3 årene, og mange arbeidsplasser er gått tapt. Mange virksomheter har hatt for lite fokus på å jobbe med produktivitet og konkurransekraft som vil kunne være effekten av en god forbedringsprosess, sier Omdahl, som tror alle virksomheter har betydelige potensialer til forbedringer av arbeidsprosesser, samhandlingsmønstre, klok arbeidsstruktur og metodevalg.

– Det ligger betydelige muligheter til effektivisering ved å slippe løs de kraftfulle kreftene som bor i oss alle, dersom vi får ansvar, kompetanse, myndighet og rammer til å påvirke vår arbeidssituasjon. Årets Lean-konferanse gav innspill til hvordan dette kan gjøres i praksis. Det å lede på en mer støttende og inkluderende måte, slutter Omdahl.

 

Også Statoil Kårstø fikk heder og ære på nettverkskonferansen.