Næringsforeningen vil kartlegge eksportmiljøet på Haugalandet og etablere møteplasser som stimulerer til internasjonalisering.
– Globaliseringen gjør verden mindre, og vi merker at et økende antall bedrifter her i regionen vurderer muligheten for å eksportere varer og tjenester.
Noen har lang erfaring allerede, noen er i startgropen, og atter andre lurer på om de skal ta steget, sier adm. direktør i Næringsforeningen, Egil Severeide.
Vi ønsker å kartlegge eksportmiljøet på Haugalandet.
Hvor mange bedrifter driv-er med eksport, hva eksporterer de, hvilke erfaringer har de gjort seg o.s.v. Vi ønsker å samle dette miljøet og lufte interessen for å etablere møteplasser der vi sammen kan diskutere utfordringer og lære av hverandre, sier HN-direktøren.
Kartleggingen starter umiddelbart gjennom en spørreundersøkelse til medlemsbedriftene, og følges opp med et temamøte under Nyskapingsuka i Haugesund onsdag 1. november.
Her vil vi invitere de eksportbedriftene vi får kjennskap til til et kick off, der en del bedrifter får presentert seg og fortelle hvordan de jobber internasjonalt, om fallgruber og om muligheter. Her vil også Innovasjon Norge bidra. Målet er å skape et nettverk som kan styrke kunnskapen om og forståelsen for internasjonalisering hos bedriftene i regionen, sier Severeide.