NYTT KONSEPT GA STORKONTRAKT: Styreleder Odd Are Tveit i Otech Marine Services skryter av egne ansatte og bedriftens dykkerfaglige miljø. Å tilby kontinuerlig vedlikehold på rigger uten at de må stanse driften, gir store gevinster for riggeierne. FOTO: TEJ

Tolv år etter at Odd Are Tveit og hans far Odd Tveit etablerte Otech Marine Services i kjellerstua til familien i Haugesund, tar dykkerselskapet et nytt, stort sprang i offshoremarkedet. Selskapet har fått seg en kontrakt med Songa Offshore som er i hundremillionersklassen. Et nytt konsept var nøkkelen. 

Tekst: Terje Emil Johannessen/freelancejournalist

Odd Are Tveit er arbeidende styreleder i morselskapet. Han er ikke lite stolt over å ha kapret denne store kontrakten. Otech skal utføre dykkertjenester på de fire CAT-D-riggene til Songa Offshore i Nordsjøen og i Barentshavet. Tidsrammen er fem år pluss en opsjon på ytterligere fem år. Haugesundselskapet skal utføre kontinuerlig klassing av de flytende riggene.
–Først og fremst har vi fått denne avtalen fordi teamet vårt har de kvalifikasjonene som kreves. Vi har brukt mange år på å komme dit vi er i dag. Vi er en gjeng med skikkelige folk med gode holdninger og som tenker framtidsrettet, sier han til Jobb & Næring.
Han viser til at det pågår store endringer i bransjen og for riggeierne er det viktig å være mest mulig operativ og jobbe mest mulig kostnadseffektivt.
– Våre ansatte har vært veldig kreative. Vi har kommet opp med et konsept som er drøftet med Songa over en lengre periode og som er endt opp med denne avtalen om vedlikehold på de fire riggene uten at de trenger å gå til land.

Nye, smarte løsninger
– Vil et slikt oppdrag kreve at dere må jobbe på en ny måte?
– Sikkerhetskravene står ved lag selv om jobbene som skal gjennomføres blir med risikofylte. Vi har mye tid og krefter på å finne avbøtende tiltak for det. Vi har utviklet nye og smarte teknologiske løsninger som ivaretar sikkerheten og som gjør det fysisk mulig for dykkerne å utføre alle de oppgavene som trengs.
– Kreves særskilt sertifisering?
– Vi er i dag fullverdig IMCA-medlem for Europa og Afrika, en høythengende godkjenning av sikkerhetsrutiner og –prosedyrer, utstyr og kvalifikasjoner i bemanningen. Tidligere var det bare de to største aktørene i Nordsjøen som hadde slik sertifisering, Subsea7 og Technip. Vi er fra tid til annen underleverandører til de store og er opptatt av å levere fullverdige tjenester på våre områder. Vi har en god posisjon – og er også medvirkende til at vi har fått denne avtalen med Songa.

God økonomi for riggeierne
– Blir det mer og mer vanlig at også denne type vedlikeholdsarbeid finner sted mens plattformene er i full drift?
– Helt klart. Denne utviklingen begynte i forlengelsen av nedgangen i oljepris i 2014. Det å være på kontrakt hele tiden uten avbrekk er god økonomi for riggselskapene. Det å drive kontinuerlig vedlikehold framfor å ta skippertak en gang hvert femte år, er dårlig økonomi. Når det gjelder de dykketjenestene vi leverer, har riggene fram til nå ofte vært nødt til å stenge ned driften mens vi jobber. Nå har vi funnet gode og holdbare løsninger for å unngå dette.
– Urolig for at dere nå også skal jobbe nær iskanten i nord?
– Forandringene blir ikke store for oss. Vi bryter alltid ned hver enkelt operasjon til enkle, oversiktlige prosedyrer. Songa vil få det samme produktet i nord som vi leverer til andre selskaper i sør, altså uavhengig av om vi er i ørken- eller iskanten. Vi har bygget en merkevare som oppdragsgiverne våre kan kjenne igjen over tid.

Øker staben noe
– Vil det nye oppdraget ha bemanningsmessige konsekvenser for dere?
– Helt klart. Fram til nå har vi levd i et marked som har bestått av spot-oppdrag. Songa-oppdraget gir oss mulighet til å tenke mer langsiktig og øke grunnbemanningen i selskapet. I vår del av offshoreindustrien er det vanlig at vi leier inn dykkere i forbindelse med større oppdrag. Da kan vi være mellom femti og sytti mann. Nå får vi muligheter for noen fastere engasjementer ut over de femten ansatte vi er i dag. Enorme forandringer blir det imidlertid ikke, sier han og regner med at Songa-oppdraget vil gi arbeid til nærmere femten ansatte.
–Dere har nå baser i Haugesund og på Gran Canaria. Er det aktuelt å bygge opp en ny base på Finnmarkskysten for å betjene Songa-oppdraget?
–Det er det alt for tidlig å si noe om. Vi har som mål å vokse både i antall kunder og omsetning. Det kan skje ting i framtiden, for å si det litt kryptisk.

Fusjon kan åpne flere dører
–Hvordan vil innfusjoneringen av Songa i Transocean bety at det kan åpnes enda flere dører for dere i tiden som kommer?
–Svaret på det spørsmålet blir en ren spekulasjon, men det er klart at Transocean-riggene er ikke annerledes enn de andre riggene som brukes på norsk sokkel. Jeg regner med at det vedlikeholds-konseptet vi nå er enige med Songa om, også kan være aktuelt for deler av flåten til Transocean. Vi ser på dette som et interessant potensial.
–Er det aktuelt med flere strategiske samarbeidspartnere for Otech i tiden som kommer?
–Helt klart. Det er et arbeid som allerede er igangsatt. Vi har knyttet til oss noen samarbeidspartnere allerede som enten komplementerer tjenestene våre eller som gir oss i bro inn i nye markeder.

Har vært heldig
–Otech har vært gjennom en eventyrlig utvikling siden virksomheten ble etablert i kjellerstua i foreldrehjemmet ditt høsten 2005. Hva har dette løpet krevd at deg og din far?
–Kona sa for et par uker siden at hun hadde oppdaget noen grå hår i bakhodet mitt. Det har vært hektiske år. Selv mener jeg at jeg har vært fantastisk heldig. Jeg har hengt i beltespenna til en kunnskapsrik og erfaren far som vokste opp i subseamiljøet i Haugesund. Jeg har fått førti års erfaring komprimert inn i en tiårsperiode. Vi har også vært heldige med våre ansatte. Engasjementet deres for bedriften er uvurderlig. Vi hadde aldri oppnådd de resultatene vi har uten dem.
–Kommer det flere positive overraskelser fra Otech ut over høsten?
–Ja, jeg regner med det. Vi har et par ess til ermet. Det er mye som endrer seg i vår del av bransjen og mye spennende som skjer.
Odd Are Tveit lar seg stadig vekk imponere over alt det som skjer i subsea-klynga på Haugalandet. Og han lover at Otech fortsatt skal være en av bidragsyterne både til videre vekst og ikke minst til å få fram nye, innovative løsninger som kan gi enda bedre fotfester i et krevende nasjonalt og globalt marked.

 

Fakta:
Avtalen med Songa Offshore omfatter riggene Songa Equinox, Songa Encourage, Songa Endurance og Songa Enabler. Disse fire riggene er bygget for kontinuerlige boreoperasjoner året rundt i ekstreme forhold.
Avtalen omfatter planlegging og utførelse av inspeksjon og vedlikehold ved bruk av dykkere.
Otech Marine Services spesialiserer seg på engineering og dykkeoperasjoner mellom 0 og 30 meters dyp.
Otech Marine Services har i dag to avdelinger. Hovedkontorene ligger på Killingøy i Haugesund og i Las Palmas på Kanariøyene. Denne basen har fokus på å betjene nord- og sørgående trafikk og som knutepunkt for det vestafrikanske markedet.