Når Rogfast står ferdig rundt 2025 vil fylket være det største felles bo- og arbeidsmarkedet i Norge etter Oslo-regionen, med over 400 000 innbyggere. Det vil få stor betydning, mener næringslivsledere. De får støtte av forskere.

På forsommeren dro næringsforeningene i Stavanger- og Haugesund-regionen i gang en medlemsundersøkelse for å sjekke forventningene til dette gigantprosjektet som startes opp senere i høst.

Resultatet er oppsiktsvekkende. Her er noen av tallene:
94 % av bedriftene er positive til Rogfast- flest i nordfylket, 63 % tror det vil gi positiv effekt for sin bedrift, 23 % tror på «ingen effekt», mens bare 3,5 % tror på negativ effekt.
78 % tror det totalt sett vil bli lettere å rekruttere arbeidskraft; (87 % i nordfylket, 75 % i sør). 56 % tror det blir enklere å rekruttere arbeidskraft til SIN bedrift. Kun 1 prosent mener det vil bli vanskeligere. 54 % tror tunellen mellom nord og sørfylket vil øke markedsgrunnlaget. 40 % venter ingen endring, mens 2.5% tror på redusert marked.

Fire av fem mener også at Rogfast vil få konsekvenser for bosetning i fylket.
Over 1000 bedrifter i hele fylket har svart på undersøkelsen, knapt 230 holder til i vår region. Optimismen er gjennomgående størst i nordfylket. Det er interessant, fordi vi i noen sammenhenger har opplevd konkurransefrykt hos medlemsbedrifter. Denne undersøkelsen gir et annet bilde, og forteller at forventningene til dette prosjektet, som vil binde nord og sørfylket sammen, er veldig store.