Subsea-klyngen på Haugalandet kjøper tjenester og bidrar dermed også til faglig utvikling på en rekke områder. SubseaPartner på Risøy fikk god hjelp av Medco bedriftshelsetjeneste og Vici Treningssenter da 20 dykkere skulle sertifiseres for et komplisert Statoil-oppdrag på Kalstø. Alle kom seg gjennom den tøffe fysiske testen.

Tekst: Terje Emil Johannessen

–Jobben vi er i ferd med å gjøre på Kalstø er krevende for våre dykkere og Petroleumstilsynet har definert spesifikke helsekrav til de som skal gjennomføre oppdraget for Statoil og Gassco som operatør. Vi måtte snu oss raskt rundt og er meget fornøyd med at Medco har et lokalt fagmiljø som kunne hjelpe oss med denne spesielle sertifiseringen, sier kvalitets- og HMS-leder i SubseaPartner, Ole Morten Skogland. Han legger i samme åndedrett til at samarbeidet med Vici Treningssenter på Helsehuset og ResQ på Hagland, er andre komponenter i det nettverket de trenger for å imøtekomme de fysiske kravene som stilles til sitt operative personell, innleide dykkere inkludert.

Organsert opplegg
Daglig leder, Lars S. Nygaard, på Vici Treningssenter sier til Jobb & Næring at de som leverandør av fysiske tester, også tilbyr skreddersydde treningsplaner for at personellet skal kunne bestå kravene som stilles for å opprettholde den gode sikkerheten for sine ansatte.

Det har nå snart gått to år siden bedriftshelsetjenesten på Privatsykehuset Haugesund AS ble overtatt av Medco Bedriftshelsetjeneste AS i Stavanger. Da hadde sykehuset gjennom mange år bygget opp sitt tilbud om bedriftshelsetjeneste ved å kombinere kunnskapene hos egne medarbeidere med innleie av spesialister for å dekke fagfelt som de selv manglet. De hadde med seg en portefølje på 70 bedriftskunder på Haugalandet og hadde vært i positiv utvikling med gode resultater. Bakgrunnen for omorganiseringen var blant annet nye myndighetskrav til denne type virksomheter. Medco Bedriftshelsetjeneste har i disse to årene videreutviklet kundeporteføljen sin på begge sider av Boknafjorden. Blant kundene er landets største oljeserviceselskapet. Og nord for Fjorden er SubseaPartner en krevende, men fornøyd kunde.

Et unik subsea-nettverk
–Ut fra vårt perspektiv som en internasjonal dykkekontraktør må jeg si at det å operere med Haugesund som base og levere tjenester til Nordsjøen og operere med verdens strengeste krav til kvalitet og sikkerhet, har klyngen en unik posisjon. Subseabasen på Killingøy med omkringliggende rederier, verksteder, ResQ’s treningssenter for brann- og sjøredning og alle tilknyttede fagmiljøer for øvrig, er verdensledende. Haugesund og regionen her har aldri tidligere stått sterkere enn vi gjør i dag, sier Ole Morten Skogland og tar Lars S. Nygaard i neven og takker ham for at de kom i mål med alle fysiske tester innen tidsfristen som var satt. Og nå er de i gang for fullt med oppdraget på gassilandføringsstedet nordvest på Karmøy.

TAKKET FOR SAMARBEID: SubseaPartner på Risøy fikk god hjelp av Medco bedriftshelsetjeneste og Vici Treningssenter da 20 dykkere skulle sertifiseres før Kalstø-jobb. HMS-sjef Ole Morten Skogland (til v.) takker daglig leder på Vici Treningssenter, Lars S. Nygaard, for jobben. FOTO: TEJ