–Jeg er spent på hva Norled tenker etter at de i sommer fikk anbudet på Røvær-ruten, sier Astri Furumo, fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. Hun regner med at hun fortsatt må jobbe aktivt for å sikre anløp av Vibrandsøy neste år.

Tekst: Terje Emil Johannesen

Norled vant anbudskonkurransen om drift av Røvær-ruten. I anbudet ba fylkeskommunen om en opsjon om tilleggsanløp av Vibrandsøy og en prising av merkostnadene for dette.
Astri Furumo har siden ikke hørt noe om hva Kolumbus og Norled har blitt enige om av samlet rutetilbud. I og med at opplegget skal godkjennes av fylkets samferdselsutvalg, regner hun med nærmere dialog med sine partimedlemmer i utvalget så snart høstens møtevirksomhet kommer i gang på fylkeshuset i Stavanger.

Utålmodighet i Haugesund
Astri Furumo legger ikke skjul på at hun mener at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal serverte ”svada” da hun svarte på hennes interpellasjon om en ønsket Vibrandsøy-forbindelse i mars i år. Tengesdal konkluderte med at det ikke var et tilstrekkelig trafikkgrunnlag for å anløpe øya fast.
Furumo sier til Jobb & Næring at det først og fremst er aktuelt å gjennomføre et system med enten forhåndsbestilling av slike anløp eller det hun kaller ”ringestopp” der reisende innen gitte tidspunkter hver dag må varsle båten at de skal besøke øya. Furumo håper nå på at forholdene legges til rette for slike anløp. Utålmodigheten er stor hos mange i Haugesund. En rekke instanser og miljøer har stilt seg bak kravet om en ruteforbindelse. Det gjelder ikke minst Haugesund Turistforening, som for tiden rehabiliterer Knutsen-villaen. Når dette arbeidet er ferdig, vil den flotte øya i innseilingen til Haugesund fra nord bli enda mer attraktiv som rekreasjonssted.