Det er slutt på nedgangstidene, oppturen i oljeindustrien starter NÅ og det går mot nye heftige tider for leverandørindustrien. Ti nye utbyggingsplaner ligger klar til å settes i gang før nyttår. Utpå nyåret kan vi avblåse oljekrisen. Ordene kommer fra Glenn Stangeland, en av de største ekspertene innen norsk olje og gass.

-Nå trykkes det på gasspedalen igjen i norsk oljeindustri. Leverandørindustrien kan juble og vi går inn i en ny hektisk investeringsperiode på sokkelen, nesten like stor som aktiviteten før nedgangen startet i 2014. Nå kan leverandørene se fram til nye fulle ordrebøker, og mange av de som mistet jobben kan få den tilbake, sa Stangeland på en samling for lokale bedriftsledere under årets Sildajazz.
Stangeland var en optimismens budbringer, og tente både glød, glede og framtidstro hos lokale bedriftsledere. Stangeland har en velrennomert rykte i norsk olje og gassindustri. Han er redaktør av den nettbaserte oljeavisen Petro.no, og en av dem med best overblikk og størst kunnskaper om det som skjer i oljebransjen i Norge.
Stangeland var hyret inn til arrangementet på Bø, Avaldsnes for å snakke om utviklingen i oljebransjen. Og olje- og gasseksperten gav klare svar.
-Vi står foran en ny utbyggingsboom på norsk sokkel. De nærmeste fem årene skal det investeres for nærmere 175 milliarder kroner, og vi snakker ikke om ett eller to år fram i tid, startskuddet går NÅ. Det lød som søt musikk for de mange lokale bedriftslederne.

10 utbyggingsplaner
– Det foreligger utbyggingsplaner for 8-10 nye felt som alle blir presenterte før nyttår. Leverandørindustrien vil juble og bedriftene vil få fulle ordrebøker igjen. Det går mot nye gode tider for industrien og det gjelder å melde seg på, sa Stangeland, som tror oppturen vi står foran, vil bli den endelige bekreftelsen på at oljekrisen er avblåst. – Ut på vårparten neste år er den en sagablott, mener han til.

Pekefinger
Men samtidig løfter Petro.no redaktøren en advarende pekefinger. Det gjelder å ha en edruelig tilnærming til oppturen som kommer, ikke gå i samme fellen som sist.
– Det gjelder å holde hodet kaldt. Det kommer til å bli press etter arbeidskraft, men markedet må ikke bli så overopphetet som sist. Det må ikke sløses eller gjøres feil, og aller minst ansettes folk over en lav sko sier, Stangeland, som tror at norske bedrifter vil ligge godt an til å få mange av de nye storkontraktene som skal deles ut. Årsaken er at oljeselskapene har brent seg på å tildele store utbyggingskontrakter til utenlandske selskaper, spesielt i Asia.
– Jeg tror både Aibel, Kverner og Aker Solutions kommer til å få napp – da må underleverandørene være klare, og legge en fornuftig plan for å skaffe seg leveranser, sier Stangeland. Han tror leverandørindustrien får fire-fem år med gode tider. – I 2022 er investeringsfesten slutt, dersom det ikke finnes nye store felt på norsk sokkel. Redningen kan bli Barentshavet, legger han til.

Barentshavet
Utbyggingsrushet vi står foran vil tømme banken av attraktive funn på norsk sokkel. Vi må sette vår lit til Barentshavet og at selskapene finner store felt med olje- og gassforekomster i nord. Det settes ny leterekord i Barentshavet i år, hvor Statoil og Lundin leder an i leteaktiviteten. Til sammen skal de to oljeselskapene bore 11 letebrønner i 2017, og skal Barentshavet bli «nye Nordsjøen», så må det finnes nye store felt.
– Det er Barentshavet som representerer fremtid og muligheter for oljeindustrien, sier Stangeland. Men selv om utbyggingsaktiviteten ser ut til å stoppe opp i 2022, vil oljeproduksjonen fortsatt holde seg høy i mange år framover, og det er produksjonen AS Norge lever av. Inntektene for landet vil være sikret, men leverandørindustrien må finne seg andre oppdrag å leve av, slutter Stangeland.