Destinasjonsselskapet koordinerer det nasjonale og internasjonale salg og markedsarbeidet for vår region i ferie- og fritidsmarkedet, arrangement, kurs og konferansemarkedet, cruise, buss/gruppemarkedet.  Selskapet posisjonerer Haugesundregionen som tilbyder av store natur- og kulturopplevelser bygget på Fjord og Vikingbegrepene. I tett samarbeid med næringen selv skal de skape økt aktivitet og trafikk innen markedstilpassede produkter og tjenester. 

Innbyggerne på Haugalandet ser den økende aktiviteten både på cruise, busstrafikk og tilreisende turister. Vår region strekker seg fra havet i vest til fjord- og fjellandskapet i øst. Her står varierte naturopplevelser i kø i vår flotte natur. Vi har en spennende historie med vikingkonger og et rikt kultur-festivalliv. Handel, byliv og ekstremsportaktiviteter er også med i den innholdsrike opplevelsesmenyen. Vårt inntrykk er at turistene som kommer til oss blir tatt godt imot og får en fin opplevelse på Haugalandet. Destinasjonsselskapets arbeid er viktig for verdiskapingen i by og bygd i vårt distrikt og vi får tilbakemeldinger om at både handelsstand og reiselivsnæringen merker denne positive aktiviteten. Selskapet er med og setter Haugalandet på kartet.

 

Disse har blitt årets bedrift så langt i 2017:

Nr  01-2017 Saga Subsea AS
Nr  02-2017 Lufthavnutvikling AS
Nr  03-2017 Kværner Stord
Nr  04-2017 Norsk Lek & Park
Nr  05-2017 Friluftsrådet Vest
Nr  06-2017 Destinasjon Haugesund & Haugalandet