Økende aktivitetet i industrien gjør at Statnett vil bygge ny kraftledning til Haugalandet. Selskapet skal investere godt over en milliard kroner i en ny kraftlinje fra Matre i  Kvinnherad eller Sauda til Karmøy. Det vil forsterke elforsyningen til en region som venter stor vekst i forbruket, særlig som følge av industriutbygging. 

Hydro Karmøy er en av bedriftene som venter økt behov for kraft som følge av utbygging av pilotanlegget på Karmøy og en mulig storutvidelse av aluminiumsfabrikken der. Også i Haugaland Næringspark på Gismarvik forventes det økt aktivitetet og kraftbehov. HN-direktør Egil Severeide sier det er fornuftig å styrke nettet, og minner om stormen på 80-tallet, som mørkla Karmøy og aluminiumsproduksjonen på Håvik.
Det er kritisk for industrien om strømmen faller ut. En ny linje vil gjøre oss mindre sårbar samtidig som den gir rom for nye etableringer, sier Severeide. Styreleder Karl Andreas Knutsen i Haugesund Turistforeningen er positiv til planene, men peker på et par trasevalg som kan være problematiske ut fra naturvernhensyn. Han håper Statnett/NVE tar hensyn til synspunktene, og legger linja i en minst mulig sjenerende trase.
Det må også bygges en ny trafostasjon, og den kommer enten til å ligge på Gismarvik eller på Håvik. Konsesjosbehandlingen kommer til å ta tid, og det er først ventet byggestart i 2020. Men utbyggingen er helt avhengig av at industrien opprettholder sitt økte kraftbehov. Også Haugaland Kraft Nett skal bygge ny kraftlinje- fra Ølen og Våg til Bratthammer i Tysvær. Den skal erstatte den gamle, og i stor grad følge eksisterende trase. Kostnaden er forventet å ligge rundt 100 millioner kroner.