Positive omstillingsresultater hos Steinsvik Production AS i Førresfjorden. Lean som driftsstrategi har styrket konkurransekraft og lønnsomhet i bedriften. 

Steinsvik Production AS ble etablert i 2004. Bedriften holder til i moderne produksjonslokaler Frakkagjerd i Tysvær kommune.

Sterke sider:
Daglig leder Ingvar Steinsvik, forteller at Bedriften har som en klar strategi å betjene kundene med høy grad av leveringspresisjon, dvs. å levere en kvalitet og et produkt som kunden forventer.

Omstilling:
Daglig leder Ingvar Steinsvik forteller videre at i 2013 relaterte 90% av omsetningen seg til olje-gass og maritim sektor og lønnsomheten var god.
Vi en kraftig reduksjon i dette markedet i årene som fulgte – 2015-våren 2016 og bedriften slet med lønnsomheten. Høsten 2016 fikk vi tilskudd av BIO midler for bedriftsintern omstilling.

Resultat av igangsatte tiltak:
Til tross for at vi har bak oss en turbulent omstillingsperiode, har vi lykkes med å hente inn mer enn 50% av omsetningen fra nye kunder og markeder. Bedriften har klart å opprettholde antall ansatte i perioden og ser økende behov for flere ansettelser. Takket være Lean som driftsstrategi og en fantastisk innsats fra medarbeidere, er bedriften nå mer lønnsom og konkurransedyktig. Vi opplever, sier Ingvar Steinsvik, at Steinsvik Production AS, har styrket sin rolle som en attraktiv partner for kunder og for nye medarbeidere.

Se www.samarbeidsutvikling.no
Les om året Leankonferanse i Stavanger 7-8 sept.  Nær 400 påmeldt. 

 

Ingvar Steinsvik: en av våre mange fornøydse kunder… Lean som driftsstrategi har styrket konkurransekraft og lønnsomhet i bedriften.