Kan vi samarbeide tettere lokalt og lære av hverandre. Kan vi dra fordeler av hverandre bare ved å skape et treffsted og snakke sammen?

De rigger seg til vekst, og har både vilje, entusiasme og framtidstro disse lokale bedriftslederne. Nå ønsker de å samarbeide lokalt for å lære mer av hverandre og har skapt en enkel arena for å diskutere og bli bedre kjente med hver enkelt bedrifts kunnskap og kompetanse.
Det er selskapene Rico Gruppen, Sandtorv, Haugesund, Mecan, Westcon, Vico, Karmøy Trading og KHV Marine, som stod bak arrangementet. Sammen ønsker de å bli bedre kjent med hverandre for å se om det er kompetanse, utstyr, tjenester og produkter de kan dra fordeler av hverandre på.
-Tanken om et samarbeid over en kopp kaffe. Kan vi skape et enkelt treffsted hvor vi setter oss ned og prater, og se om det er ting vi kan gjøre sammen. Det må være en enkel møteplass uten foredrag eller festtaler, sier Øyvind Erland, maging Directors i Mecan på Husøy.
– Dette er ikke noe hokus pokus. I tøffe tider må vi alle se på nye veier. Kan vi med enkle grep styrke hverandre, er det til fordel for alle, Erland til.
Samlingen ble avholdt på Bø på Avaldsnes under året Sildajazz, og var det første store felles arrangementet. De sju bedriftene inviterte kunder, leverandører og ansatte, til en «sosialfaglig» happening, hvor hver enkelt bedrift også hadde stands, utstilling, og fikk vist frem sine produkter.

Arrangementet ble en stor suksess. Responsen var enorm med langt over hundre besøkende.
– Vi fikk svært positive tilbakemeldinger. Det kan virke som at vi har skapt noe for fremtiden, antyder Erland.
– Akkurat slik tanken er med den arenaen vi nå har startet, og hvor utgangspunktet er å overføre ord til handling. Det vil bli et slags slagord for samarbeidet, skyter han inn.
-I dag handler alt om penger og økonomi. Derfor må vi se og lære av hverandre både når det gjelder nyskapning og kostnadsbesparelser. Kan vi klare å bli bedre kjent med hverandre, vite mer om hver enkelt bedrift og dra fordel av hverandres kompetanse, vil det gi oss økte synergier og lokal verdiskapning. Flere jobber vil bli bevart på Haugalandet. Det er vi alle tjent med, sier Erland, og avslutter:
– Arenaen handler ikke om at vi «skal ta fra hverandre», men tvert imot styrke oss og bli bedre sammen. Det er viktig at vi unner hverandre suksess. Flere hoder tenker alltid bedre enn ett. Derfor må vi samarbeide og lære av hverandre.