Napier på Bømlo har kontrahert en ny prosessbåt hos Fitjar Mek. Verksted, og fått Bjørn Apeland og Steinsvik inn på eiersiden.

Båten er 43 meter lang, 11 meter bred og har en lastekapasitet på 300 tonn med en lastehastighet på 80 tonn/timen. Båten vil ferdigstilles desember 2018.
For å være posisjonert for fremtiden trenger vi finansielle muskler. For å få det til har vi fått Duen ( eid av Bjørn Apeland) og Steinsvik AS inn på eiersiden med 25% hver. Våre investorer vil gjøre oss mere slagkraftig både økonomisk og markedsmessig, sier Kjetil Tufteland i Napier.