Et styrket Vestlandet var målet for samlingen som næringsforeningene hadde i Haugesund under sildajazzen i år.

HN-direktør Egil Severeide invitert sine venner i Bergen, Stord og Stavanger til samtaler og sosialt samvær. Vestlandets posisjon var det overordnede temaet, og samlingen resulterte i en uttalelse som ber regionale og nasjonale stortingsrepresentanter står opp for Vestlandet i neste fireårs-periode: Vestlandet, Norges mest verdiskapende region, må styrkes og samles Fergefri kyststamvei og bedre infrastruktur skaper én felles bo- og arbeidsregion Sterke forsknings- og utdanningsmiljøer skaper fremtidens kompetanse. Dette sikrer verdiskaping innen energi, reiseliv, marin og maritim sektor.