–Det er bare å ”gønne på”, sier Øystein Grønhaug på norsk-engelsk. I et tøft marked for næringseiendom på Haugalandet har han og samarbeidspartner satset på å bygge opp Nordsjø Kontorpark på Jamnhaug i Haugesund. Deler av første byggetrinn skal være klar til bruk den 1. november.

Tekst: Terje Emil Johannessen

Prislappen for det første av de fire velutstyrte og grønne kontorbyggene er på omkring 80 millioner kroner, finansiert av lokale Grønhaug Eiendom AS og Stavangerbaserte Base Property AS. Øystein Grønhaug har synliggjort markedspotensialet for denne type samlokaliserings-konsepter av kontorbaserte bedrifter i Haugesundregionen og fått Base Property fra Stavanger med å investere Nord for Fjorden. Etter lang planlegging og et års hektisk gjennomføring i regi av Kruse Smith Entreprenør AS ser både Øystein Grønhaug og prosjektleder Steffen Sandvik de fysiske konturene av alt som skal stå ferdig om et par måneder. Vi besøkte dem idet også utomhusarbeidene var igangsatt, en viktig etappe i ferdigstillingen av eiendommen rett øst for Biltilsynets stasjon på Spannaveien, tett på bygrensa sørsørøst i Haugesund.

Ga seg aldri
–Vi har våget å tenke framover og være først ute med noe nytt, forklarer primus motor og idémaker Grønhaug. Han forteller at et slikt prosjekt som dette i utgangspunktet var henimot umulig slik markedet for næringseiendommer har utviklet seg.
–Vi ga oss imidlertid aldri fordi vi har troen på et konsept der vi samler bedrifter i grønne bygg og tilbyr dem fellesfunksjoner som setter dem i stand til å fungere profesjonelt i i sine markeder og samtidig gi sine ansatte en mye mer trivelig arbeidsplass enn hva de kunne få til hver for seg.

4.400 av 15.000 kvadrat
Han og Sandvik viser fram lokalene for det som kommer til å bli ei svært moderne kantine for den planlagte kontorparken på til sammen 15.000 kvadrat om alle planene går i boks i tiden som kommer. Dette første bygget i Kvaløygata 3 har en totalflate på 4.400 kvadrat og inneholder i sokkeletasjen blant annet en stor resepsjon, et stort auditorium med tilhørende gruppe-/møterom samt treningsrom omkring en moderne squash-hall. Ei stor, moderne kantine skal driftes av Compass Group, som også skal drive cateringsvirksomhet herfra. GPS Helse, som i dag holder til på Raglamyr og i Aksdal, skal også rykke inn med sine tjenester, blant annet fysioterapi. Her etableres med andre ord en rekke fellesfunksjoner for den planlagte kontorparken. I dag er bygget ei maurtue av travle håndverkere – om to og en halv måned et fiks ferdig bygg. Prosjektleder Sandvik regner med at alle tekniske og praktiske detaljer vil være på plass til planlagt åpning medio desember. Da har for lengst leietakerne flyttet inn og kommet i orden og det er klart for festivitas for alle som er involvert.

Miljøsertifisert
Begge to trekker fram at dette er det aller første bygget på Haugalandet som er miljøsertifisert i henhold til det såkalte BREEAM-systemet. Det er det mest anerkjente miljøsertifiseringssystemet i Europa og fungerer som et verktøy for å måle og vurdere et byggs samlede miljøpåvirkning. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
–Systemet er et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd, forklarer Steffen Sandvik. Han har hatt hovedansvaret for at det foreligger dokumentert miljøprestasjon i hele ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
–Det kostet oss to ekstra millioner kroner i byggekostnader, men vi ser verdien av å strekke oss mot denne systematiske, grønne europeiske standarden, legger Øystein Grønhaug til. Ikke minst blir inneklimaet bedre fordi det har pågått en systematisk støvfjerning og rengjøring fra starten av byggearbeidene. Grønhaug er overbevist om at BREEAM-sertifiseringen gjør bygget spesielt attraktivt i dagens leiemarked for næringseiendom. Han legger ikke skjul på at han på byggherrenes vegne er meget fornøyd med måten Kruse Smith som totalentreprenør har håndtert både BREEAM-utfordringene og byggeprosesessen i sin helhet. De er ajour med fastsatt framdriftsplan og vil kunne åpne deler av bygget (to etasjer) halvannen måned før alt skal være ferdig. Til sammen skal dette første bygget romme ca 200 kontorarbeidsplasser. Så å si hele arealet er utleid.

Neste byggetrinn?
–Hva med de øvrige byggene i kontorparken? Har dere bestemt dere for videre framdrift, spør vi Grønhaug. Han svarer at de nå jobber for fullt med neste byggetrinn. Det er flere påmeldte interessenter. Det ser løfterikt ut.
–Det blir god mix i prosjektet. Slik samlokalisering skaper synergier mellom bedriftene og en merverdi som de ellers ikke ville oppleve, bemerker han og legger til:
–Når folk ser de kvalitetene vi leverer, kommer enda flere firma å søke seg hit. Det er vi overbevist om.

En nøkkel
Øystein Grønhaug er opptatt av å få større selskaper til å etablere seg på Haugalandet og tror at den moderne, grønne kontorparken kan bli en nøkkel for å få det til. Det er aktuelt å selge eiendomsmassen til større investeringsselskaper. BREEAM-sertifiseringen er for mange av dem en forutsetning. I dag er han glad for at han har satset på dette konseptet, selv om det har vært dårligere tider. Han er meget komfortabel med at han og partner har kjørt løpet og ikke stanset opp underveis:
–Skaperevne og tålmodighet er en dyd for oss som utvikler eiendommer. Vi må våge å se framover, sier han som en programerklæring. Han er tydeligvis kjempeglad for at han har valgt de rette samarbeidspartnerne, ikke minst hovedentreprenør.
–Det er en glede å jobbe med gode folk. Vi har vært heldige, sier han og smiler til prosjektleder Sandvik. Han sier på sin side at ”det har vært en kjekk jobb”. Også i Stavanger har det vært dårlige tider og prosjektlederjobben i Haugesund kom på et gunstig tidspunkt for ham.
-Noen kulturforskjeller på hver side av Fjorden, lurer vi på.
– Jeg har møtt mange hyggelige og dyktige folk her på Haugalandet. Her er ingen sure miner. Dessuten er folk her kanskje litt mer rett på sak, sier han idet vi står ute på plassen foran nybygget, nå klargjort for asfaltering.
–Det stemmer, bemerker Grønhaug bastant. Rett på sak.

 

DET NÆRMER SEG FERDIGSTILT BYGG: Øystein Grønhaug (t.h.) og Steffen Sandvik er i innspurten på ferdiggjøringen av det første bygget i Nordsjø Kontorpark på Jamnhaug i Haugesund. To av etasjene skal tas i bruk allerede den 1. november. Foto: TEJ