I månedskiftet juli/august ble en ny milepæl nådd på Utsirahøyden vest for Karmøy. Stålunderstellet til stigerørsplattformen på Johan Sverdrupfeltet ble satt på plass. 

Understellet er det største på norsk sektor, og ruver 140 meter opp fra havbunnen. Siden havdypet på feltet er rundt 115 meter, er understellet den første synlige delen av installasjonene som stikker opp over vann.
Stålunderstellet er bygget ved Aker Verdal, og veier 26.000 tonn. Direktør for Johan Sverdrup i Statoil, Kjetel Digre betegner begivenheten som en milepæl.
– I tiden fremover vil imidlertid stadig mer av installasjonen bli synlig over vann, sier Digre.
– Plattformen som skal stå på understellet, vil bli satt på plass neste år, og produksjonsstart for Johan Sverdrup er planlagt om to år. Johan Sverdrup vil være blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, og inneholder mellom 1.9 og 3,0 milliarder tonn olje. Det betyr at feltet vil produsere olje i 50 år framover, og på det meste vil feltet stå for 40 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel. Thor Kråkenes, som er leder for transport og installasjon i Johan Sverdrup, og har fulgt installasjonen av stålunderstellet som er levert av Kværner Verdal.
– Selve utførelsen av arbeidet har vært ren ingeniørkunst. Det ligger utrolig mye godt og nøye planlagt arbeid bak denne operasjonen, der stålunderstellet ble senket forsiktig på plass uten uforutsette hendelser, sier Kråkenes i en melding.