–Jeg er svært spent på om Avinor klarer å få alt tidsnok på plass med ny, privat drift av Haugesund lufthavn, Karmøy, sier Martin Laurhammer til Jobb & Næring. Den daglige lederen av Lufthavnutbygging AS (LUB) jobber iherdig med å få rigget til et delvis lokalt forankret selskap som skal delta i den varslede anbudskonkurransen.

Tekst: Terje Emil Johannessen/freelancejournalist

Rett før sommerferien avholdt Avinor en dialogkonferanse på Helganes med åtte forskjellige interessenter som vurderer om de ønsker å delta i anbudsprosessen for en tjenestekonsesjon for drift av flyplassen.
–Vårt mål er at anbudspapirene skal være klare i løpet av kort tid, og vi vil ønske en ny driver velkommen, forhåpentligvis innen 1.mai 2018, sa konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, til media i forbindelse med møtet den 27. juni. Neste fase, som starter i uke 38, er at potensielle drivere skal prekvalifiseres. Selve konkurransegrunnlaget skal foreligge i uke 44, mens forhandlingene med de mest aktuelle kandidatene skal finne sted først i uke 4 neste år.

Bekymret
Oppnås det da enighet med én aktør, er det hensikten at kontrakten skal signeres i uke 12, altså i mars måned. Da vil det etter alt å dømme være mindre enn to måneder igjen til rolleskiftet mellom Avinor og ny driftsoperatør skal finne sted på flyplassen.
–Det er mange problemstillinger som partene her skal ta standpunkt til. Oppstår det forsinkelser, kan tidsløpet fort bli forskjøvet, sier Martin Laurhammer. Han tenker da blant annet på hvordan Avinor verdsetter eksisterende materiell på flyplassen og ikke minst hvordan man velger å takle eksisterende tariffavtaler for statsansatte flyplassmedarbeidere ved en virksomhetsoverdragelse.
–Tar det for lang tid å få alt på plass, risikerer vi at utenlandstilbudet på flyplassen kan bli ytterligere svekket. Vi har per i dag ingen sikkerhet for hvilke tilbud Helganes skal ha etter 2018, legger LUB-sjefen til.

Hemmelighetsfull
Gjennom avtalen med Avinor har LUB lykkes med å skape et godt utenlands rutetilbud ved lufthavnen og vil forsette å bearbeide markedet til kontrakten utgår den 30. april 2018. Martin Laurhammer vil på nåværende tidspunkt ikke si så mye om hvem LUB samtaler med som potensielle samarbeidspartner eller –partnere som selskapet vil ha med seg i en anbudsprosess, men han etterlater seg et bestemt inntrykk av at pågående dialog er god og har solid substans. Han synes å være overbevist om at de vil gå gjennom nåløyet for prekvalifisering og være konkurransedyktige. Han peker dessuten på den fordelen en slik samarbeidskonstellasjon med lokal forankring vil ha. Med LUB’s kompetanse og opparbeidede nettverk aktivt med i et nytt driftsselskap, vil det kunne bli kontinuitet i arbeidet med ruteutvikling ved flyplassen vår.

Avinor har backup
I forbindelse med møtet på Helganes den 27. Juni, viste konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, til at Avinor har drevet denne lufthavna i alle år med svært dyktige og lojale medarbeidere.
–Det skal vi gjøre til en ny driver kommer på plass gjennom en tjenestekonsesjon. Dersom en slik driftsmodell ikke blir vellykket, vil Avinor stå klar til å ta over driften slik vi gjør i dag, utdypet han samtidig som han óg understreket at Avinor har stor tro på at både driften på lufthavnen og rutetilbudet uansett vil bidra godt til utvikling i regionen også i fremtiden. Også statsråd Solvik-Olsen har gjentatte ganger påpekt at Haugalandet står foran en svært spennende utvikling, hvor blant annet utbygging av E39 og E134 og utviklingen av havneområder betyr kraftig forbedring av infrastrukturen i regionen. Det gjør Haugalandet til et sentralt logistikk-knutepunkt.

Skimter landingsstripen
Hele det politiske miljøet på Haugalandet har sett det samme, men har hatt størst tro på at det må tunge, lokale krefter inn i driften av flyplassen om man skal lykkes i å opprettholde et variert flytilbud. En årelang prosess kan nå ende opp i en ønsket løsning. Trass i alle bekymringer begynner også Martin Laurhammer å skimte landingsstripen på Karmøy gjennom tåkeheimen:
–Jeg har fått troen på at Avinor har forstått språket og at de prøver å lage til et opplegg som er brukbart, men vi vet ikke helt om vi klarer å lande før vi ser hvilke konkrete krav Avinor stiller når anbudet utlyses. Vi har kommet lenger, men av erfaring er jeg redd for at det kan bli for mange snubletråder og noe turbulens, sier han og håper at han snart kan trykke på knappen for landingshjulene og lande trygt etter en lang kamp med statsbyråkratiet.