I fjor høst laget de eget prosjekt for å «redde» E134. Nå setter de strek for suksessfullt samarbeid.

Haugaland Vekst, E134 Haukelivegen AS og Haugesundregionens Næringsforening slo sine pjalter sammen og la 300.000 kroner i potten for å spisse satsingen på E134. Det var på et tidspunkt da det så som mørkest ut, og den politiske vinden blåste i alle andre retninger enn for E134. Faren for at E134 ville komme bakerst i køen til tross for massiv faglig støtte var stor. Noe måtte gjøres, og alliansebygging var middelet. Vi måtte samle alle gode krefter og drive strategisk påvirkningsarbeid mot alle politiske nivåer for å nå fram, sier HN-direktør Egil Severeide.

I samarbeid med Tormod Karlsen i HV og Børge Skårdal i E 134 Haukeligvegen AS ble det bestemt å etablere et eget prosjekt og leie inn en prosjektkoordinator.  Valget falt på tidligere rådmann i Haugesund kommune, Odd Henry Dale.

Prosjektgruppen har jobbet tett sammen med NHO/LO, næringsorganisasjoner og kommuner langs traseen, større enkeltbedrifter og fylkesordførerne i de berørte fylkene.  Det ble satt opp en milepælplan og utarbeidet materiale som skulle underbygge argumentasjonen for hvorfor E 134 måtte prioriteres.

Vi så at vi måtte spisse prioriteringen for å nå fram. Ingen av «våre» prosjekter var ført opp i første periode i Norsk Transportplan, og det var et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å få vintersikker E134. Vi bestemte oss for å prioritere det som lå nærmest; tunnelprosjektet mellom Seljestad og Røldal som både vil gi økt transportsikkerhet, redusert reisetid og en stor miljøgevinst for tungtransportørene. Her gikk vi «all in», og det viste seg å være en god strategi, sier de tre aktørene.

For nå har stortingsflertallet åpnet for å framskynde byggingen av dette tunnelprosjektet til første periode av NTP. En intens lobbyvirksomhet med god hjelp av aktive stortingspolitikere har gitt resultater. Dermed er målet med fellesprosjektet oppnådd. På et møte i Meieriet i Haugesund nylig u ble prosjektarbeidet formelt avsluttet.

Men det betyr ikke at samarbeidet er over. Det blir en stor jobb å påse at de politiske beslutningene blir fulgt opp. Her kommer aktørene til å samarbeide tett i tiden som kommer.