Kristian Eidesvik og Jacob Hatteland er blant de lokale fra næringslivet som har tegnet aksjer i Nordsjøbanken.

Tekst: Bernt Jæger

Nordsjøbanken blir en Vestlandsorientert forretningsbank, som har 50 eiere fra området banken definerer som sitt markedsområde, fra Stavanger til Ålesund. Fra vårt område har Jacob Hatteland og Kristian Eidesvik tegnet seg som aksjonærer i den nye banken som starter virksomheten fra oktober. Største aksjonær er Stein Mohn fra Bergen som har en eierandel på 12%. Birgitte Vendelbo Johansen som er finansdirektør og styremedlem i Reach, er et av styremedlemmene i den nye banken. Hovedkontor til den nye banken vil ligge i Bergen, men Nordsjøbanken vil ifølge adm.dir Christian Ravnå ha sterkt fokus på det lokale markedet langs hele vestlandskysten.
–Vi har god kjennskap til næringslivet i dette området, og ser på oss selv som et supplement til eksisterende forretningsbanker, sier Ravnå.
-Nordsjøbanken skal være tettere på, ha god innsikt, og evne til å ta raske beslutninger fortsetter Ravnå, som ønsker at banken skal oppfattes som et «friskt pust» i bankmarkedet. Christian Ravnå har selv flere års erfaring fra både Handelsbanken, Bergensbanken og DVB Bank.
-Vi skal holde på med det vi kan, nemlig håndverksfaget innen bank og finans, og har stor respekt for folk som kan sin profesjon innenfor det spennende næringslivet langs kysten.
-Vi ønsker å bidra til at også små og mellomstore bedrifter får gode muligheter via oss, sier Ravnå, som forteller at flere allerede har tatt kontakt, uten at Nordsjøbanken har annonsert.
– Det forteller oss at det er et marked og et ledig segment for en aktør som oss, avslutter en smilende Ravnå.